Skip to content

Coexist

Ekumeniczne Nieszpory ku czci świętych Cyryla i Metodego 2023

Ekumeniczne Nieszpory ku czci świętych Cyryla i Metodego odbyły się na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu
Modlitwie przewodniczył ks. mitrat Iwan Dziuba z Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. 

Cyryl i Metody, zwani też Słowiańskimi Apostołami, zostali ogłoszeni patronami Europy przez papieża Jana Pawła II. Byli to bracia, którzy w IX w. prowadzili ewangelizacyjną misję na terenie Moraw, czyli dzisiejszych wschodnich Czech. Cyryl przełożył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Metody był biskupem Moraw, który za zgodą Rzymu wprowadził język słowiański do liturgii.

 • NAGRODA MENORA DIALOGU (2023)

  Nagroda „Menora Dialogu” dla prof. Stanisława Krajewskiego i Moniki Krajewskiej „za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów”przyznawana przez Stowarzyszenie COEXIST i Fundacje SIGNUM Laudacje: Zbigniew Nosowski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów) oraz Rabin Stas...
 • CZYTANIE SCENICZNE W TEATRZE NOWYM

  CZYTANIE SCENICZNE W TEATRZE NOWYMOd początku organizacji Dnia Judaizmu towarzyszyła nam intuicja, że modlitewną medytację oraz teologiczne rozważanie powinno poprzedzać spotkanie ze słowem, obrazem, muzyką opowiadającymi wielobarwny i piękny świat kultury żydowskiej. Kultury, która...
 • XXVI Dzień Judaizmu 2023

  XXVI Dzień Judaizmu w Poznaniu Przejście Pana: „dzisiaj wychodzicie” (Wj 13,4) Poznań, 07 – 18 stycznia 2023 PROGRAM 7 stycznia, sobota, godz. 19.00Musical: „Skrzypek na dachu”Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e 11 stycznia,...
 • Nagroda Menora Dialogu (2022)

  XXV Ogólnopolski Dzień Judaizmu, 17 stycznia 2022, PoznańNagroda „Menora Dialogu” dla prof. Jana Grosfelda (Warszawa)„za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów”przyznawana przez Stowarzyszenie COEXIST i Fundacje SIGNUMProwadzenie: ks. dr Jerzy Stranz (Stowarzyszenie Coexist)Marek Kalemba...
 • XXV Dzień Judaizmu 2022

  XXV Ogólnopolski Dzień Judaizmu „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz, 55) Poznań, 10 – 20 stycznia 2022r. PROGRAM 10 stycznia (poniedziałek) godz. 11.00 > online + offlineKonferencja Prasowa z okazji XXV Ogólnopolskiego Dnia...
 • Projekt „Edukacja w symbolach”

  Projekt „Edukacja w symbolach”, zrealizowany w ramach XXIV Dnia Judaizmu  przez Stowarzyszenie Coexist, we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Poznaniu oraz Poznańską Grupę Ekumeniczną przedstawia za pomocą filmów fundamentalne zagadnienia dla judaizmu i chrześcijaństwa....