Skip to content

Coexist


Wyobraźnia Dialogu

Wyobraźnia Dialogu

Wyobraźnia Dialogu

Seria „wyobraźnia dialogu” pod redakcją Jerzego Stranza jest odpowiedzią na widoczną w naszym stuleciu potrzebę rozwoju sztuki myślenia dialogicznego, cierpliwego i odważnego tworzenia kultury dialogu na miarę problemów trzeciego tysiąclecia. Wyrosła z przekonania, że każda religia i kultura jest inspiracją do zastanowienia nad tajemnicą świata, a w szczególności nad różnorodnością dróg i doświadczeń człowieka. dialog zaczyna się bowiem od akceptacji i szacunku wobec drugiego, od zrozumienia, że „inność” nie jest zagrożeniem, powodem do nieufności i podziału. Wyobraźnia dialogu pomaga uszanować godność każdego człowieka w tajemnicy ikonicznego podobieństwa do Stwórcy – Boga, który „był – dzięki Bogu! – od zawsze Bogiem wszystkich ludzi” (w. Bühlmann).

W serii „Wyobraźnia Dialogu” ukazały się dotychczas:

Dialog w żywiole wyobraźni (red. Jerzy Stranz), nr 1
Dennis Gira, Fabrice Midal, Jezus – Budda. Możliwy dialog?, nr 2
Biała książka, Rolando Bianka, nr 3
Arnold Benz, Przyszłość wszechświata. Przypadek, chaos, Bóg?, nr 4
Udo Tworuschka, Religie świata w dialogu, nr 5
Wacław Hryniewicz, Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne, nr 6
Wacław Hryniewicz, Oczekuję życia w przyszłym świecie, nr 8