Skip to content

Coexist


Ekumeniczne Nieszpory ku czci  świętych Cyryla i Metodego 2023

Ekumeniczne Nieszpory ku czci świętych Cyryla i Metodego 2023

Ekumeniczne Nieszpory ku czci świętych Cyryla i Metodego odbyły się na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu
Modlitwie przewodniczył ks. mitrat Iwan Dziuba z Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. 

Cyryl i Metody, zwani też Słowiańskimi Apostołami, zostali ogłoszeni patronami Europy przez papieża Jana Pawła II. Byli to bracia, którzy w IX w. prowadzili ewangelizacyjną misję na terenie Moraw, czyli dzisiejszych wschodnich Czech. Cyryl przełożył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Metody był biskupem Moraw, który za zgodą Rzymu wprowadził język słowiański do liturgii.