Skip to content

Coexist


XI Dzień Judaizmu 2008

XI Dzień Judaizmu 2008

XI Dzień Judaizmu w Poznaniu

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27)

Poznań, 8-19 stycznia 2008 r.

W dniu 17 stycznia obchodzony jest w Kościele katolickim w Polsce Dzień Judaizmu – dzień dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Nauka Soboru Watykańskiego II oraz słowa Jana Pawła II w sposób bezprecedensowy wpłynęły na przeobrażenia wzajemnych stosunków między Kościołem a Synagogą, podkreślając prawdę, że „religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”. Odkrywanie tej wewnętrznej więzi duchowej łączącej chrześcijaństwo z judaizmem nie zmierza do zacierania różnic i do utraty własnej tożsamości, ale ma ułatwić uświadomienie sobie zarówno istotnych różnic, jak i tego, co nas łączy: Objawienie Boże, Biblia, tradycja religijna, mesjanizm, wezwanie do codziennej modlitwy czy idee odkupienia. Jest to zarazem kwestia nowej wrażliwości, wsłuchania się w drugiego, współodczuwania oraz wspólnego zaangażowania w obronę i głoszenie uniwersalnych wartości moralnych, które mają swoje źródło w Bogu i są zakorzenione w nauczaniu biblijnym. I to właśnie odwołanie do kart Księgi Rodzaju, która objawia tajemnicę człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26), postawione zostało w centrum XI Dnia Judaizmu w Polsce.
W Poznaniu – wzorem lat minionych – Dzień Judaizmu ma „moc trwania” dni kilkanaście, albowiem zawsze towarzyszyła nam intuicja, że modlitewną medytację oraz teologiczne rozważanie powinno poprzedzać spotkanie ze słowem, obrazem, muzyką opowiadającymi wielobarwny i piękny świat kultury żydowskiej. W ten sposób dialog może stać się bardziej realny i konkretny, nie pozostając na poziomie abstrakcyjnym i deklaratywnym – przyoblekając się w „ciało” spotkań i rozmów, zabawy i modlitwy prowadzić do przełamywania narosłych przez wieki stereotypów i uprzedzeń. Jednakże chodzi też o wiarygodne świadectwo dawane wspólnie jedynemu Bogu, który jest Bogiem wszystkich stworzonych na Jego obraz i podobieństwo ludzi. Wszak: „Bóg zaprosił nas jako ludzi, swój własny obraz, do partnerskiego przymierza zaangażowanej miłości, do pełnego włączenia się w zadanie doskonalenia wszechświata” (rabin Irving Greenberg). Wierność temu przymierzu, naśladowanie Boga, Boga, który przychodzi w drugim człowieku – oto właściwy kierunek obalania murów niezgody, przekraczania stereotypów i budowania przestrzeni zrozumienia, szacunku i ufności.
Ks. dr Jerzy Stranz

PROGRAM:

10 STYCZNIA
„Dialog – dopokąd czuję, rozumiem i widzę…” – wernisaż wystawy fotograficznej
Projekt „W stronę wyobraźni dialogu” realizowany przez Wydział Teologiczny UAM,
Stowarzyszenie COEXIST i Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu
Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, g. 18.00

Jury Konkursu „Dialog – dopokąd czuję, rozumiem i widzę…”
obradowało w składzie: prof. Ryszard Przybylski, prof. Grzegorz Przyborek, ks. dr Jerzy Stranz, dr hab. Piotr Chojnacki i postanowiło przyznać następujące nagrody:

I Nagroda Paweł Kula – zestaw 3 prac bez tytułu.
II Nagroda Remigiusz Truchanowicz – zestaw 8 prac

Wystawa jest owocem realizacji dwóch pomysłów. Pierwszym z nich był konkurs fotograficzny adresowany zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów z bardzo pojemnym tematem przewodnim: „Dialog – dopokąd czuję, rozumiem i widzę…”. Drugim było zaproszenie do udziału w wystawie artystów, dla których dialog jest ważnym tematem twórczości. Dzięki temu w Słodowni można było obejrzeć prace takich twórców, jak: specjalista od sztuki video i instalacji z ASP w Łodzi – Łukasz Ogórek, znany na całym świecie ze swych oryginalnych „inscenizowanych” fotografii, rysunków, rzeźb i instalacji Grzegorz Przyborek, jeden z czołowych fotografików czeskich, „charyzmatyczny” Jindrich Štreit, artysta fotografik, malarz Stanisław Woś oraz Tadeusz Żaczek, który w fotografii uwiecznia przede wszystkim prawosławie oraz bliskie mu rejony Podlasia.

11 STYCZNIA
„Ikony cierpienia” – wernisaż wystawy Ewy Harabasz (Nowy Jork)
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek, g. 18.00

Najnowsze prace Ewy Harabasz, artystki z Nowego Jorku, można było podziwiać do 27 stycznia w Galerii Miejskiej Arsenał. Harabasz tworzy obrazy na bazie fotografii prasowych pokazujących wojny, kataklizmy oraz ich ofiary. Nawiązując do tradycji malarstwa bizantyjskiego przemalowuje fotografie i umieszcza je na złotym tle – na wzór ikon bądź późnośredniowiecznego malarstwa chrześcijańskiego.Choć artystka nadała swoim pracom wspólny tytuł Ikony cierpienia, nie są to ikony we właściwym tego słowa znaczeniu (na co zwraca uwagę kurator wystawy Bożena Czubak). Ukazują one bowiem nie świętych, lecz zwykłych ludzi – ofiary wojny w Bośni, Iraku, tragedii w Biesłanie itp. Są to zatem współczesne ikony, „podobizny” wojny i cierpienia. Artystka polemizuje nimi „z powszechną w mediach tendencją do łączenia cierpienia z uświęceniem” (B. Czubak).

Ikony cierpienia są kolejną, atrakcyjną wystawą, którą Galeria Miejska Arsenał włączyła się w obchody Dnia Judaizmu w Poznaniu. Jej otwarcie, z udziałem pochodzącej z Częstochowy autorki, która po raz pierwszy po 20 latach prezentuje swoje obrazy w Polsce, odbyło się 11 stycznia. (Danuta Chodera-Lewandowicz)

12 STYCZNIA
„W stronę wyobraźni dialogu” – panel dyskusyjny, prowadzenie: prof. Przemysław Czapliński z udziałem: ks. prof. J. Szymika, prof. R. Kubickiego, W. Oszajcy SI, prof. R.K. Przybylskiego, K. Czyżewskiego
Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego i przyznanie nagród
Promocja książki „Dialog w żywiole wyobraźni”, Wydawnictwo Księgarnia Świętego Wojciecha
Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42 , g. 15.00

12 stycznia 2008 r. w Starym Browarze miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „W stronę wyobraźni dialogu” i przyznanie nagród. Pierwszą nagrodę otrzymał Paweł Kula.

Następnie odbył się panel dyskusyjny pod tym samym, co konkurs, tytułem.
Czy dialog jest sprawą istotną? A jeśli tak, to dlaczego tak często nie potrafimy się dogadać? Wokół takich pytań toczyła się rozmowa uczestników panelu.

Nie jest chyba jednak słuszne próbować przytoczyć tę rozmowę w całości czy nawet ją streścić – kto był, ten wie o czym mówiono; kto nie był, temu nawet szczegółowa relacja nie wszystko wyjaśni. Poprzestańmy zatem na zapisaniu kilku istotnych myśli, które pojawiły się w dyskusji.

Warunki dialogu
Wypracować w sobie pustą komnatę, puste miejsce, przestrzeń, której nikt i nic nie zajmie. To jest właśnie szansa na spotkanie z Innym. (Krzysztof Czyżewski)
Unikać zdecydowanych odpowiedzi (prof. Roman Kubicki)
Bardzo późno się tego nauczyłem: mogę słuchać także tych, których nie chcę, których nie akceptuję (prof. Ryszard K. Przybylski)
Warto w dialogu o taki moment początkowy, w którym można przedstawić to wszystko, co nas różni. Ale przedstawić tak, by nie poniżyć drugiego. (Wacław Oszajca SJ)
Nie zakładam, że rozmowa musi prowadzić i doprowadzi do syntezy. Gdybym przyjął takie założenie, musiałbym zrezygnować z wielu myśli i słów. (prof. Przemysław Czapliński)
Nasza kultura – uderzeniowa, jednorazowa, krótkotrwała – ma się nijak do dialogu. Ten bowiem wymaga czasu. Musimy więc znaleźć nowe narzędzia, które taką rozmowę umożliwią. (Krzysztof Czyżewski)
Najważniejszym momentem dialogu jest wątpliwość. Spotykając się z odmiennym, muszę umieć poddać w wątpliwość, zakwestionować własne. (Bernard Żołyniak, Forum Kultur)

Kiedy dialog jest niemożliwy?
Myślałem, że są sprawy, o których nie da się rozmawiać, by ich nie rozmyć – sprawy moralności. Ale i te bywają dyskusyjne, trudne – na przykład kara śmierci. Albo wojna – wszak bywa, że nie podjąć walki to zło, to samobójstwo. (Wacław Oszajca SJ)
Znam takie sytuacje, kiedy dialog jest niemożliwy. I żeby taką sytuację uzdrowić, trzeba go przerwać. Na przykład Kosowo: kazano Albańczykom i Serbom zamieszkać razem; i to okazało się niemożliwe. (Krzysztof Czyżewski)
Tym, co przeszkadza w dialogu, w otwarciu na drugiego, jest zawsze grecka hybris – pycha. Koncentracja na własnym pępku. Celnie nazwał tę cechę święty Augustyn – cor incurvatum in se ipsum, serce zwrócone, „zakrzywione” ku sobie samemu. (ks. prof. Jerzy Szymik)

Podsumowanie
Potrzebna nam jest dzisiaj kultura dialogu. Dialog to RZEMIOSŁO, KTÓREGO MOŻNA SIĘ UCZYĆ. (prof. Przemysław Czapliński)
[gp]

13 STYCZNIA
„Dla Nas i dla Przyszłości” – panel dyskusyjny z udziałem m.in. Ilony Cousin, Romana Kesslera (Izrael)
Oprawa muzyczna: Anna Żołyniak (śpiew), Dariusz Samerek (fortepian)

Dokumentacja filmowa z polsko-niemiecko-izraelskiego spotkania młodzieży „forum-rybotycze.pl”
Prowadzenie – Bernard Żołyniak, Forum Kultur i Towarzystwo Przyjaźni Izrael-Polska
Sala Biała Urzędu Miasta, g. 11.00

„Pieśń zatopionych synagog” – wydarzenie artystyczno-modlitewne
Meshulam Shafran – śpiew, David Sebba – fortepian; K. Kwiatkowski – projekcja multimedialna
Gmach historyczny Synagogi, ul. Wroniecka, g. 16.00

14 STYCZNIA
„Rabin Akiva Eger” – wernisaż wystawy
Kurator: Rafał Witkowski, otwarcie: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich
Wykład „Poznań w czasach rabina Akivy Egera”, dr hab. Krzysztof Makowski UAM
Muzeum Archidiecezjalne, Ostrów Tumski, ul. Lubrańskiego 1, g. 17.00

Wystawę „Rabin Akiva Eger”, poświęconą życiu najwybitniejszego rabina gminy żydowskiej w dziewiętnastowiecznym Poznaniu, otwarto 14 stycznia 2008 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
Akiva Eger urodził się w 1761 r. Był rabinem Poznania i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, znawcą Talmudu, duchowym przywódcą ortodoksyjnych Żydów w Niemczech i jednym z najwybitniejszych uczonych żydowskich w swoim czasie. Podczas panującej w Poznaniu epidemii cholery zasłynął jako osoba niosąca wszystkim pomoc. Zmarł w 1837 r., a jego grób znajduje się na podwórku jednej z kamienic przy ul. Głogowskiej (niegdyś teren cmentarza żydowskiego).

15 STYCZNIA
Nagroda „Menora Dialogu” dla profesora Władysława Bartoszewskiego
„za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów” przyznawana przez Stowarzyszenie COEXIST
Laudacja: Stanisław Krajewski, przewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
Koncert kameralny: Trio Taklamakan
Muzyczna Waga, Stary Rynek, g. 18.00

16 STYCZNIA
Promocja książki Ilony Cousin „Dybuk wspomnień” oraz koncert w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego
poprowadzi Alicja Kobus (ZGWŻ)
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, ul. Stawna 10, g. 16.30

17 STYCZNIA
Spotkanie z Henrykiem Szafirem, dziennikarzem, tłumaczem, korespondentem prasowym z Izraela
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, g. 12.00

SYMPOZJUM „CZERPIĄC Z KORZENIA SZLACHETNEJ OLIWKI”
Prowadzenie – ks. dr Jerzy Stranz, UAM
„Rdz 1,26 jako fundament współpracy chrześcijańsko-żydowskiej”, ks. dr hab. Grzegorz Ignatowski (UŚ)
„Rabbi Akiva Eger – sługa sług bożych gminy Frydland i Poznań”, dr Rafał Witkowski (IH UAM)
„Dramat nie-pamięci w dialogu polsko-żydowskim”, dr Piotr Forecki (INPiD UAM)
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, g. 17.00

NABOŻEŃSTWO BIBLIJNE POD PRZEWODNICTWEM KS. ABPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO
z udziałem przedstawicieli ZGWŻ Filii w Poznaniu
oprawa muzyczna: Schola Dominikańska
Kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, g. 19.30

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

8 STYCZNIA
„Mój sztetł” – wernisaż wystawy Marka Cierniewskiego, g. 18.00
Koncert muzyki żydowskiej duet „Ruach”: Dorothea i Bogusław Hegeduess, g. 19.00
ODK „Pod Lipami”, Os. Pod Lipami 108a

9 STYCZNIA
„W kręgu tradycji żydów wielkopolskich” – projekt edukacyjny:
warsztaty dla młodzieży licealnej w zakresie tradycji, historii i współczesności
Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Zgromadzenia Sacre-Coeur, Pobiedziska, g.12.00

„Dialog – Morfy” – wernisaż wystawy Agaty Serafin i Magdy Hueckel
Galeria 2πR, WSNHiD, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, g. 18.00

10 STYCZNIA
„Skrzypek na dachu” – najpiękniejsze arie w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego
Waga Muzyczna, Stary Rynek, g. 19.30

11 STYCZNIA
„Szafa” – spektakl Teatru Barakah
występuje: Monika Kufel, reżyseria: Ana Nowicka, scenografia: Monika Kufel
„Malarnia”, Teatr Polski, g. 19.30

Monodram „Szafa” wystawiony w Teatrze Polskim 11 stycznia w ramach XI Dnia Judaizmu jest opowieścią o zagrożeniu i strachu. To wojenna historia żydowskiej dziewczyny ukrywającej się w szafie. Tytułowa szafa stanowi centrum wydarzeń, których świadkami stają się widzowie, bezradni jak ludzkość wobec tragedii Holokaustu.

12 STYCZNIA
„Opowieść zatopionych synagog” – przegląd przedwojennego filmu żydowskiego
„Meir Ezofowicz”, reż. Józef Ostoja-Sulnicki, 1911; „Dybuk” („Der Dibuk”), reż. Michał Waszyński, 1937
„Ślubowanie” („Tkijes kaf”), reż. Henryk Szaro, 1937
Gmach historyczny Synagogi, g. 18.00

Oto dane nam było ujrzeć świat , którego już nie ma. W miejscu, które nie jest tym, czym powinno być. W historycznym gmachu Synagogi obejrzeliśmy trzy filmy żydowskie okresu międzywojennego, jedne z nielicznych, które ocalały.

Filmy zostały zestawione niemal zuchwale: na początek preludium, którym był kilkuminutowy fragment Meira Ezofowicza (z 1911 r.), następnie monumentalny Dybuk w reżyserii Michała Waszyńskiego – arcydzieło, najwybitniejszy film żydowski tamtych lat, oraz Ślubowanie – nie dorównująca mu poziomem, momentami chaotyczna opowieść, będąca nieudaną próbą uwspółcześnienia historii zarysowanej w Dybuku.

Naszym zdaniem najbardziej godzien uwagi był film Michała Waszyńskiego. W znakomity sposób ukazał on dualizm świata chasydów: metafizyka i obecność tajemniczych postaci przeplatała się tutaj ze zwykłym codziennym życiem, ciemność nocy ze światłością dnia, na naszych oczach współistniały dwa równoległe światy. Mogliśmy zobaczyć świat żydowskich sztetli, który nigdy nie wróci, stroje, obrzędy, obyczaje… Teatralny, pełen emfazy sposób gry aktorów, charakterystyczny dla kina lat międzywojennych nie raził, lecz wprowadzał niezapomniany klimat.

Najbardziej wstrząsające były słowa, które usłyszeliśmy od prelegenta przed projekcją filmów: że zdecydowana większość aktorów i realizatorów tych filmów nie przeżyła II wojny światowej. Żydzi odeszli. Zabrali ze sobą swoje zwyczaje, święta, pieśni i tańce, swój barwny i głośny styl życia. Nie ma przepełnionych śpiewem bożnic, nikt już nad zmarłym nie odmówi kadisz, nie ma miasteczek, gdzie „starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni opłakiwali święte mury Jeruzalem”. A symbolem tej zagłady pozostaje „zatopiona synagoga”. (Weronika Jędrzejczak, Maurycy Witkowiak)

13 STYCZNIA
Warsztaty tańca żydowskiego – poprowadzi Dorota Gołąb
Polski Teatr Tańca, g. 10.00, 12.15

„Opowieść zatopionych synagog” – przegląd przedwojennego filmu żydowskiego
„Bezdomni” („On a hejm”), reż. Aleksander Marten, 1939
„List do matki” („A briwele der mamen”), reż. Leon Trystan, Józef Green, 1938
Gmach historyczny Synagogi, g. 18.00

14 STYCZNIA
„Opowieść zatopionych synagog” – przegląd przedwojennego filmu żydowskiego
„Sabra”, reż. Aleksander Ford, 1933; „Za grzechy” („Al chet”), reż. Aleksander Marten, 1936
Gmach historyczny Synagogi, g. 18.30

15 STYCZNIA
Spotkanie z przedstawicielami Muzeum Żydowskiego w Trondheim oraz warsztaty z alfabetu hebrajskiego
dla pracowników bibliotek. Organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, ul. Stawna 10, g. 9.00

„Żydzi – Polacy. Przywracanie tożsamości, uzdrawianie pamięć.” To hasło było motywem przewodnim warsztatów prezentujących elementy kultury żydowskiej, przygotowanych dla bibliotekarzy i animatorów kultury w siedzibie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich dnia 15.01.2008 roku.
Główny cel spotkania to poznanie tradycji, historii, języka hebrajskiego, muzyki oraz sposobu życia gmin żydowskich we współczesnym świecie.

Spotkanie rozpoczęła pani Rita Abrahamsen z Muzeum Żydowskiego w Trondheim (Norwegia) prelekcją omawiającą najważniejsze święta w religii judaistycznej oraz zwyczaje związane z ich celebracją. Istotną wiadomością jest to, iż rok w kalendarzu żydowskim rozpoczyna się w miesiącu Tiszri czyli na przełomie września i października według kalendarza juliańskiego. Po bardzo interesującym wystąpieniu sympatycznej prelegentki nastąpiła krótka przerwa, a następnie uczestnicy warsztatów mieli wyjątkową możliwość zapoznania się z podstawami języka hebrajskiego zaprezentowanymi przez dra. Rafała Witkowskiego, również organizatora wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym pt. „Rabin Akiva Eger”. Wykładowca w sposób prosty i naturalny postarał się przybliżyć skomplikowany system znaków tego trudnego lecz pięknego języka, który przez tysiąclecia służył do studiowania świętych ksiąg i dążeniu ku boskiej doskonałości. Przykładem życia poświęconego studiowaniu świętych ksiąg i służeniu innym jest działalność rabina Akivy Egera, bohatera ekspozycji przygotowanej z okazji XI Dnia Judaizmu. Dzięki uprzejmości organizatora wystawy, który oprowadzając zwiedzających, jednocześnie wyjaśniał prawa rządzące życiem społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XIX wieku. Zwiedzający poznali historię życia jednego z najwybitniejszych uczonych żydowskich na ziemiach polskich.
Miłym akcentem zamykającym spotkanie z tą niezwykłą i bogatą kulturą, było spotkanie z Magdaleną Perkowską prezentującą muzykę klezmerską w wykonaniu zespołów The Kroke Band, Jarema i Max Klezmer Band. Szczególne wrażenie pozostaje po wysłuchaniu fragmentów muzycznych inspirowanych elementami jazzu i bluesa, splecionych z bogatą ornamentyką klarnetu typowego instrumentu w muzyce żydowskiej. Mamy nadzieję, iż w przyszłości podobne warsztaty będą organizowane częściej, jak również zwiększy się ilość osób zainteresowanych poznawaniem jednej z najstarszych kultur świata lecz cały czas żywej i zmiennej. (MF)

16 STYCZNIA
Awiszaj Hadari (Izrael) – spotkanie z reżyserem i tłumaczem dramatu „Dybuk”
Księgarnia Bookarest, Stary Browar, Dziedziniec Sztuki, g. 18.00

„Pieśni ulicy, pieśni teatru” – Lloica Czackis (Argentyna)
– żydowski jazz, ballady i tanga z Warszawy, Buenos Aires i Nowego Jorku
„Pod Pretekstem”, ul. Św. Marcin 80/82, g. 20.00

18 STYCZNIA
„Co myślimy o Izraelu?” – spotkanie z Henrykiem Szafirem (Izrael)
Prowadzenie – Zbigniew Pakuła. Promocja czasopisma „Miasteczko Poznań”
Księgarnia Bookarest, Stary Browar, Dziedziniec Sztuki, g. 18.00

„In her eyes” – Nina Stiller
recital pieśni żydowskich w jazzującej stylistyce
Blue Note Jazz Club, g. 20.00

„Śpiewanie starych i współczesnych żydowskich pieśni jest moim sposobem zrozumienia własnej tożsamości” – przyznała Nina Stiller w piątek 18 stycznia podczas koncertu w Blue Note. O tym, że sama jest Żydówką, dowiedziała się już jako dorosła osoba. W jej śpiewie była siła i pasja, tęsknota za tym, co znane i nieznane zarazem. Za światem, który przeminął, ale który trwa. Momentami widać było, że nie mieści się na niedużej scenie Blue Note – najczęściej występuje w teatrach.

Głębokim i mocnym głosem śpiewała w jidysz, po hebrajsku i staro-hebrajsku, ale też po polsku (w tłumaczeniu Roberta Stillera), opowiadając historię Żydów, ich rozproszenia po całym świecie, oraz Izraela. Śpiewała bardzo stare pieśni (najstarsza z XVI w.), w których „słychać pustynię”, pieśni o początkach judaizmu, wyprowadzeniu Żydów z Egiptu, ale też przedwojenne, które powstały w Polsce, bliskie kabaretu i zapewne najbardziej znane. Opowiadała w nich o tym, czym jest żydostwo, cierpienie, radość, tęsknota i duma z przynależności do Narodu Wybranego. W jednej z bardzo dramatycznych pieśni zawarty został tragiczny rozdział historii Żydów z czasów II wojny. Sięgała też po pieśni z repertuaru współczesnych pieśniarek z Izraela. Pokazywała, jak wiele w kulturze różnych narodów wywodzi się z kultury żydowskiej. W swoim recitalu starała się oddać „der jidyszer taam” – żydowski smak.
Jazzujące aranżacje Joachima Mencla świetnie współgrały z żydowską poetyką, z melodią i treścią pieśni. Prócz Mecla (foretpian) Ninie Stiller prygrywali Tomasz Kupiec (kontrabas) i Arek Skolik (perkusja). (dk)

19 STYCZNIA
„Złote lata swingu” – Koncert Poznański
Gary Guthman – trąbka, Trio Filipa Wojciechowskiego, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Krzysztof Urbański – dyrygent, Krzysztof Szaniecki – prowadzenie koncertu
Aula UAM, ul. Wieniawskiego, g. 18.00

Obchodom XI Dnia Judaizmu towarzyszyły:

Warsztaty studenckie w Akademii Sztuk Pięknych pt. „Synagogi przywracane do życia”

Dni Książki Żydowskiej – oferta wydawnicza książek o tematyce żydowskiej
Księgarnia „Szewska 10” (codziennie od godz. 15)

***

PATRONAT HONOROWY:
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny
Starosta Poznański Jan Grabkowski
Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Stanisław Lorenc

MECENAT:
Urząd Marszałkowski
Władze Miasta Poznania
Powiat Poznański

ORGANIZATOR:
Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Stowarzyszenie COEXIST

WSPÓŁPRACA:
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Stowarzyszenie Forum Kultur, Zakład Teologii
Fundamentalnej i Ekumenicznej UAM w Poznaniu, Filmoteka Narodowa, Kulczyk Foundation,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Signum, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu,
Stary Browar, Muzeum Archidiecezjalne, Galeria Miejska Arsenał, Galeria 2πR ,
Muzyczna Waga, Filharmonia Poznańska, Teatr Wielki, Teatr Polski, Polski Teatr Tańca,
Blue Note Jazz Club, Pod Pretekstem, Księgarnia Bookarest, Kompania Piwowarska S.A.,
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Hotel Orbis Polonez Poznań, Hotel Margarita Buk,
Aquatic Sp z o. o.

PATRONAT MEDIALNY:
Przewodnik Katolicki, KAI, Wydawnictwo iks, Midrasz, Gazeta Wyborcza, Czas Kultury,
Radio Merkury, Radio Emaus, TVP 3, WTK, e-Poznań, Miasteczko Poznań, Życie Uniwersyteckie