Skip to content

Coexist


XIII Dzień Judaizmu 2010

XIII Dzień Judaizmu 2010

XIII Dzień Judaizmu w Poznaniu

„Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1)

Poznań, 15-18 stycznia 2010 r.

Na chrześcijanach (33,3%), Żydach (0,2%) i muzułmanach (21,0%), stanowiących wspólnie ponad połowę ludności całego świata (54,5%), spoczywa szczególna odpowiedzialność i obowiązek dbania o pokój na ziemi. Patriarcha Abraham jako archetyp „ojca wiary”, wiary w Jednego i Jedynego Boga, łączy te trzy religie monoteistyczne. I chociaż, każda z religii postać tę i jej dziedzictwo interpretuje w samodzielny, a nawet odmienny sposób, to jednak, właśnie cytat z Księgi Rodzaju opisujący powołanie Abrahama został wybrany jako motto XIII Dnia Judaizmu w Polsce.
Wzorem dla nas powinna być duchowość Abrahama, człowieka, który na słowo Boga porzucił bezpieczną przystań i ruszył w drogę, chociaż nie wiedział dokąd idzie. Wezwani jesteśmy do naśladowania jego postawy zawierzenia, odważnego opuszczenia tego, co znane, i przekroczenia granic między rzeczywistością własną a obcą. Takie ryzyko jest możliwe w zaufaniu do Boga, który jest większy niż nasze lęki i ograniczenia, i „któremu jesteśmy winni lojalność większą niż jakimkolwiek wspólnotom, do których należymy” (Christoph Gellner).
Zapraszając na tegoroczne obchody Dnia Judaizmu, łączymy się w nadziei, że „Abrahamowa ekumenia” będzie uczyć Żydów, chrześcijan (także muzułmanów) wzajemnego szacunku dla siebie, dla odmiennych świadectw i dróg wiary oraz odpowiedzialności za siebie nawzajem. Pojęcie „wspólnoty ekumenicznej dzieci Abrahama” nie jest czarodziejskim zaklęciem, za pomocą którego wszelkie różnice między trzema religiami mogłyby zostać zatarte, ale wezwaniem do porzucenia dawnych uprzedzeń, urazów, ran przeszłości i do wejścia na nową drogę wiodącą ku wspólnemu Bogu, Bogu Abrahama, Bogu Izaaka i Bogu Jakuba … (ks. dr Jerzy Stranz).

PROGRAM:

15 stycznia 
Koncert: P.G.R. (Projekt Grzegorza Rogali)
feat. Sagi Zilberman (Izrael/NY) – saksofon altowy
Grzegorz Rogala – puzon
Łukasz Borowiecki – kontrabas
Arkadiusz Skolik – perkusja
Blue Note Jazz Club, g. 20.30

16 stycznia 
Koncert: Pamięci Józefa Grabowskiego, żydowskiego kantora (Norwegia)
Jon Kristian Karlsen – tenor
Tor-Petter Aanes – pianino
Morten Michelson – klarnet
Havar Bendiksen – gitara
Ole Morten Vagan – kontrabas oraz efekty
Gmach historyczny Synagogi, ul. Wroniecka, g. 20.00

17 stycznia 
Nabożeństwo biblijne pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka z udziałem przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filii w Poznaniu.
Schola ekumeniczna ze św. Wojciecha
Kościół pw. Św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, g. 17.00

18 stycznia 
Koncert: Łada Gorpienko,
Podolskie Pieśni Żydowskie
Grzegorz Gryboś – gitary
Oleg Dyyak – akordeon i klarnet
Tomasz Kupiec – kontrabas
Pod Pretekstem, g. 20.00