Skip to content

Coexist


XXIV Dzień Judaizmu 2021

XXIV Dzień Judaizmu 2021

XXIV Dzień Judaizmu

„Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście”
(Pwt 30,15)

Poznań, 11-17 stycznia 2021r.

PROGRAM

11 stycznia (poniedziałek), godz. 18.00 > online + offline
Hanna Krall „Synapsy Marii H” (fragmenty)
Czytanie sceniczne w wykonaniu aktorów Teatru Nowego oraz dyskusja z udziałem prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (UAM) i prof. Wiesława Ratajczaka (UAM). Prowadzenie: Michał Pabian (Teatr Nowy)
Teatr Nowy, ul. J.H. Dąbrowskiego 5

W tym roku spotkamy się, by przy okazji obchodów XXIV Dnia Judaizmu porozmawiać o twórczości Hanny Krall. To kolejny raz, gdy w towarzystwie literatury poruszającej wątki pamięci, symboliki, wspólnoty myśli, odnajdujemy tropy łączące świat kultury chrześcijańskiej, żydowskiej, polskiej, naszej, tutejszej.

Najnowsza książka wybitnej reporterki – „Synapsy Marii H” – przeniesie widzów w przestrzeń melancholii, w której wspominanie odgrywa szczególną rolę. Jest dowodem na sensowność istnienia, a małe, nikłe, pozornie nieistotne, choć zapamiętane historie, jakie tworzą świadomość bohaterki, łączą się z tradycją żydowskiego utrzymywania pamięci. Powinności odtwarzania.

By widz w pełni mógł uczestniczyć w tym literackim wieczorze fragmenty utworu przeczytają, aktorsko porozumieją się przy pomocy słów Hanny Krall, by wywołać pamięć, aktorzy Teatru Nowego – Maria Rybarczyk i Zbigniew Grochal.

Rozmawiać o bliskości i czułości zapisanej przez reporterkę, będących wyzwaniem do aktywnego i prywatnego uczestnictwa w fabule przez czytelnika, będą prof. Katarzyna Kuczyńska – Koschany i prof. Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Na pewno powrócimy tego wieczora do tematów, które od lat towarzyszą spotkaniom współorganizowanym przez Stowarzyszenie Coexist w ramach obchodów Dnia Judaizmu. Bo czy poruszamy problematykę twórczości Amosa Oza, Olgi Tokarczuk czy Szmuela Josefa Agnona bądź Josepha Rotha (to literaccy bohaterowie poprzednich edycji), to zawsze najistotniejszym tematem okazuje się bliskość, wspólnotowość i dbanie o szacunek do siebie i noszonych w sobie historii.

 Zupełnie niezależnie od przynależności kulturowej i wyznawanego światopoglądu – człowieczeństwo, to o wiele więcej niż nam się wydaje. I to bardzo przyjemny i motywujący wniosek z literackich spotkań podczas poznańskich Dni Judaizmu.

Nad całością wydarzenia, zarówno w przestrzeni teatralnej, jak i dyskusyjnej, jak zawsze czuwa i animuje Michał Pabian, dramaturg Teatru Nowego, twórca adaptacji teatralnych i autor tekstów dramatycznych.

T R A N S M I S J A – Z A P R A S Z A M Y!
https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2021-01-10/czytanie-sceniczne-hanna-krall-synapsy-marii-h
https://youtu.be/lXAbGtH6gvs


Hanna Krall – ur. w 1935 r., dziennikarka, pisarka, legenda polskiego reportażu. Światową sławę przyniosła jej książka o Marku Edelmanie „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Jej teksty stały się podstawą scenariuszy filmowych i sztuk teatralnych. Jest najczęściej przekładaną na obce języki polską autorką. Najnowsza książka „Synapsy Marii H” ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego w 2020 roku


12 stycznia (wtorek), godz. 12.00 > online + offline
Wernisaż: „12 = 12″ – realizacja rzeźbiarska Roberta Kaji
„12 =12” to zapis procesu zmieniającej się geometrii krzyża równoramiennego w gwiazdę sześcioramienną.
*Rzeźba „12=12” pochodzi ze zbiorów Strzegomskiego Centrum Kultury i powstała podczas Strzegomskiego Biennale Rzeźby w Granicie.
Plac przed Akademią Lubrańskiego – Muzeum Archidiecezjalne, ul. J. Lubrańskiego 1


Projekt „Edukacja w symbolach”, zrealizowany w ramach XXIV Dnia Judaizmu  przez Stowarzyszenie Coexist, we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Poznaniu oraz Poznańską Grupę Ekumeniczną przedstawia za pomocą filmów fundamentalne zagadnienia dla judaizmu i chrześcijaństwa. Autorski projekt Magdy Tomczak (Stowarzyszenie Coexist) skierowany jest do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, młodzieży licealnej oraz wszystkich zainteresowanych tematyką religijną. Mamy nadzieję, że dla nauczycieli religii stanie się przydatną pomocą dydaktyczną.

Elementem spajającym wszystkie filmy jest realizacja rzeźbiarska „12=12” Roberta Kaji, będąca zapisem procesu zmieniającej się geometrii krzyża równoramiennego w gwiazdę sześcioramienną. To właśnie te podstawowe symbole obu religii stały się inspiracją do opowiedzenia o kolejnych elementach charakterystycznych dla chrześcijaństwa i judaizmu. Prelegenci w przystępny sposób opowiadają o Krzyżu i Gwieździe Dawida, Biblii i Tanachu, szabacie i niedzieli oraz kościele i synagodze, odwołując się do tradycji swoich wspólnot wyznaniowych, wiedzy historycznej oraz osobistych doświadczeń >>>
http://coexist.pl/wydarzenia/projekt-edukacja-w-symbolach/

T R A N S M I S J A – Z A P R A S Z A M Y!
https://www.facebook.com/watch/?v=422759169058640
https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2021-01-11/12-12-edukacja-w-symbolach

13 stycznia (środa), godz. 18.00 > online
Dyskusja: Chrześcijanie i Żydzi – braterstwo, droga pojednania i komunii w nawiązaniu do encykliki „Fratelli tutti” Franciszka
Rozmawiają Marta Titaniec (Warszawa), Bogdan Białek (Kielce), ks. Andrzej Draguła (Zielona Góra), ks. Tomasz Grysa (Jerozolima). Prowadzenie: Katarzyna Kolska (Poznań)

Bardzo pragnę – napisał papież Franciszek – abyśmy byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa (…) Snujmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy jego przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako braci! (n. 8).
„Fratelli tutti” jest nie tylko encykliką o braterstwie i miłości społecznej, ale jest także wielkim apelem Franciszka o dialog we współczesnym świecie… To czym jest dialog papież definiuje w bardzo prostych słowach: Zbliżyć się do siebie, wyrażać swoje zdanie, słuchać jeden drugiego, patrzeć na siebie, poznawać się wzajemnie, starać się zrozumieć siebie nawzajem i szukać punktów styczności (n. 198).

Oczywiście, droga dialogu pomiędzy ludźmi o różnych tradycjach religijnych nie rozpoczęła się dopiero teraz. Jest ona częścią pierwotnej misji Kościoła i ma głębokie korzenie w Soborze Watykańskim II. Jednak nowa encyklika Franciszka jest bardzo potrzebnym dzisiejszemu światu gorącym przypomnieniem i wielkim wołaniem o braterstwo wyznawców różnych religii. Albowiem – jak pisze Franciszek – „między religiami możliwa jest droga pokoju”. Punktem wyjścia musi być spojrzenie Boga. Bo „Bóg nie patrzy oczami, Bóg patrzy sercem. A miłość Boża jest taka sama dla każdego człowieka, niezależnie od wyznawanej przez niego religii…” (n. 281) i dalej „jako wierzący czujemy się wezwani do powrotu do naszych źródeł, aby skupić się na tym, co istotne: uwielbieniu Boga i na miłości bliźniego, tak aby pewne aspekty naszego nauczania, wyrwane z kontekstu, nie doprowadzały do umacniania pogardy, nienawiści, ksenofobii, negacji innego człowieka (n. 282).

Życie własną tożsamością w „odwadze bycia innym” jest progiem, o przekroczenie którego prosi nas dzisiaj Kościół. Jesteśmy zaproszeni do podjęcia konkretnych kroków wraz z wyznawcami innych religii i z ludźmi dobrej woli, z nadzieją, że wszyscy poczujemy się wezwani do bycia „posłańcami pokoju i budowniczymi komunii” – w komentarzu do encykliki powiedział kard. Miguel Á. Guixot.

Byłoby jednak czymś ograniczającym odczytanie nowej encykliki jedynie w kontekście dialogu międzyreligijnego, orędzie „Fratelli tutti” odnosi się w istocie do każdego z nas. I właśnie o tym wymiarze braterskich relacji między religiami, ale i nami wszystkimi w codzienności takiej Polski, którą obecnie mamy i doświadczamy będą dyskutować:
Marta Titaniec (Warszawa) sekretarz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz współprzewodnicząca Fundacji św. Józefa;
Bogdan Białek (Kielce) współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2009 – 2017 oraz prezes Fundacji im. Jana Karskiego;
ks. Andrzej Draguła (Zielona Góra), teolog i publicysta, profesor Uniwersytetu Szczcińskiego oraz członek Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”;
ks. Tomasz Grysa (Jerozolima), dyplomata watykański, sekretarz nuncjatur w Rosji, Indiach, Nepalu, Belgii, Meksyku i Brazylii, obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku, radca nuncjatury apostolskiej w Jerozolimie;
Katarzyna Kolska (Poznań) dziennikarka, autorka książek, artykułów, felietonów, zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „W drodze”.

T R A N S M I S J A – Z A P R A S Z A M Y!
https://www.youtube.com/watch?v=pAgE5GbE5G0
https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2021-01-11/miedzynarodowa-debata-w-ramach-xxiv-dni-judaizmu


14 stycznia (czwartek), godz. 19.00 > online
Michał Bergson Concerto symphonique pour piano avec orchestre op. 62 Jonathan Plowright (fortepian), Łukasz Borowicz (dyrygent). Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

T R A N S M I S J A – Z A P R A S Z A M Y!
https://youtu.be/ov3BlYsS79s


Album „Michał Bergson. Concerto  symphonique pour piano avec orchestre  op. 62 / Music from the opera Luisa di Monfort”, można kupić w Filharmonii Poznańskiej (pisząc na adres:  tjarosik@filharmoniapoznanska.pl) oraz w dobrych sklepach muzycznych.  

Odkrywanie Bergsona
Powstanie tej płyty to trochę jak odkrywanie nowych światów.  Oto bowiem znakomity brytyjski pianista, Jonathan Plowright, trafia w londyńskim antykwariacie na  rękopisu Concerto symphonique pour piano avec orchestre op. 62 Michała Bergsona. A że wśród wielu pasji tego artysty muzyka polska zajmuje  miejsce szczególne, zainteresował swym odkryciem Filharmonię  Poznańską, z której orkiestrą wielokrotnie koncertował.  Filharmonia rękopis zakupiła i postanowiła ów koncert fortepianowy nagrać na płytę wzbogacając wydawnictwo o inne utwory Michała Bergsona.

 I tak album „Michał Bergson. Concerto  symphonique pour piano avec orchestre  op. 62 / Music from the opera Luisa di Monfort”, który ukazał się nakładem wydawnictwa DUX,  stał  się kolejną światową premierą fonograficzną  w dyskografii Filharmonii Poznańskiej.

W albumie – obok tytułowego Concerto symphonique znalazły się też mazurki (nr 1 i 4 z op.1, Polonia! Mazurka pour piano), Grand polonaise héroïque oraz fragmenty z  –  będącej dziełem życia kompozytora –  czteroaktowej opery Luisa di Monfort  (wstęp do opery, scena i aria na klarnet solo i orkiestrę Il Ritorno na sopran i orkiestrę). 

Nagrania w wykonaniu Jonathana Plowrighta  (fortepian),  Jakuba Drygasa (klarnet), Aleksandry Kubas-Kruk (sopran) oraz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza dokonano w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sali koncertowej  
Filharmonii Poznańskiej.15 stycznia (piątek), godz. 19.00 > online + offline
Koncert piosenki: klasyka i tradycja piosenki hebrajskiej i jidysz
Izabella Tarasiuk (śpiew), Dawid Troczewski (piano), Marcin Chenczke (kontrabas). Akademia Lubrańskiego, ul. Jana Lubrańskiego

Muzyka żydowska jest materią szalenie emocjonalną i pełną wrażliwości z jednej, a tanecznych, skocznych, chasydzkich rytmów z drugiej strony i właśnie ta przebogata paleta barw muzycznych tak bardzo przypadła Izabelli Tarasiuk do serca. W programie koncertu z okazji obchodów XXIV Dnia Judaizmu znajdzie się wiele pereł żydowskiej piosenki: wzruszająca „Rebeka”, muzyczna opowieść o tym „…jak malował Pan Chagall”, wrząca chasydzkimi rytmami ,,Hava Nagila‘’, a także przepiękne w swej prostocie ,,Avinu Malkeinu”.

Artystka praktykowała w Krakowie na Kazimierzu u ostatniego już chyba klezmera Galicji – Leopolda Kozłowskiego i to pod Jego artystyczna pieczą powstawał ten żydowski repertuar. Teksty utworów traktują o pełnym swoistego uroku świecie żydowskich miasteczek, skąpanych w radości istnienia, nostalgii i miłości. W Poznaniu Izabella występowała już podczas obchodów Dnia Judaizmu w 2009 roku, z programem „Och, szczęście…” – żydowski humor i piosenki oraz w 2016 roku, prezentując „Gemisch, czyli tuwimowski misz-masz”. Wykonywała też repertuar żydowski na zaproszenie wielu miast Polski, m.in. w Warszawie, Wrocławiu (w Synagodze pod Białym Bocianem), w opolskiej filharmonii i za granicą – m.in. w Kopenhaskiej słynnej Tivoli.


T R A N S M I S J A – Z A P R A S Z A M Y!
https://youtu.be/p0omeHKWbLA

Izabella Tarasiuk-Andrzejewska to poznańska pieśniarka i aktorka dramatyczna, która śpiewa w języku jidysz, hebrajskim i polskim, ale też hiszpańskim, angielskim czy francuskim. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w 1996 r. oraz Hochschule für Music und Theater w Monachium w 1998 r. Ukończyła kursy mistrzowskie prowadzone przez m.in. Teresę Żylis-Garę, Ryszarda Karczykowskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadebiutowała partią Carmen w op. Carmen na deskach Opery Ślaskiej w 1999 r. Jej udział w Operowej Gali Sylwestrowej 2000 r. zaowocował szeregiem koncertów u boku W. Ochmana, zaś udział w Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy – serią koncertów prowadzonych przez B. Kaczyńskiego. W roku 2004 zdobyła dyplom aktorki sceny dramatycznej. Do najważniejszych ról zalicza: Sally Bowles (Kabaret), której była premierową odtwórczynią, Wdowę (Zorba), Jennie (Nie teraz, kochanie) czy Cejtl (Skrzypek na dachu).

Izabelli Tarasiuk towarzyszyć będzie Dawid Troczewski – pianista, kompozytor, aranżer; absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Współpracował m.in. z kabaretem Zenona Laskowika, Krystyną Prońko, Krzysztofem „Pumą” Piaseckim czy Iwoną Loranc. W dorobku artystycznym ma wiele nagród indywidualnych i zespołowych, m.in. Grand Prix „Warszawskiego Festiwalu Pianistów Jazzowych”…

Na kontrabasie zagra Marcin Henczke, absolwent sekcji jazzu Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W pracy artystycznej czerpie inspiracje z różnych gatunków muzycznych: jazz, latin, muzyka klasyczna, tango. Współpracował z wieloma fenomenalnymi artystami m.in.: Waldemarem Malickim, Dennisem Hernandezem, Larrym Porterem, Frankiem Parkerem, Jose Torresem i Krzesimirem Dębskim. Od 2009 roku koncertuje wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. 


16 stycznia (sobota), godz. 12.00 > online + offline
Krakowski Salon Poezji: „Poezja pełna gorącego tu i teraz” – wiersze Agi Mishol Laureatki Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej im. Zbigniewa Herberta (2019). Czyta Antonina Choroszy, Marcin Baranowski (wiolonczela). Wybór i wprowadzenie: prof. Wiesław Ratajczak UAM. Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e


I nie mam więcej pytań (poezja Agi Miszol)
Agi Miszol, wybitna poetka języka hebrajskiego (przypominająca, że to język święty), urodziła się w Transylwanii, w ocalałej z Zagłady rodzinie węgierskich Żydów. Od 1950 roku mieszka w Izraelu. Formuła z wiersza Zmierzch wydaje się być dobrym wprowadzeniem w świat jej poezji:
Jestem tutaj, naczynie chwili i nie mam więcej pytań.
Często słowami „nie mam więcej pytań” egzaminator żegna studenta, pozostawiając go w niepewności, czy odpowiedzi były trafne, i z żalem, że nic więcej na swoją korzyść nie będzie mógł dodać. W przypadku Miszol ta trójwersowa  strofa na pewno nie oznacza melancholijnej rezygnacji, obojętności lub smutku. „Nie ma pytań” nie dlatego, że świat jej nie obchodzi, przeciwnie – chce go słuchać i na niego patrzeć bez uprzedniego wyłuszczania swoich oczekiwań, wątpliwości i pretensji. Otwiera się, ufa, wierzy światu, choć wie, że poza olśnieniami czeka ją z jego strony także niemało bólu.

Jak każda interesująca i poważna twórczość, jej poezja to podejmowana nieustannie próba ustalenia relacji i zaprowadzenia pokoju między sprzecznościami. Najpierw między chwilowym, ulotnym, prywatnym a wiecznym i uniwersalnym. W jej wierszach wiele jest  własnego i intymnego, ale osobiste znaczy w tym przypadku – ludzkie. Potrafi na przykład w harmonii zdania zawrzeć to, co pozostaje nieuniknionym doświadczeniem każdego człowieka: starzenie się bliskich, ich luki w pamięci, naszą bezradność wobec ich bólu, śmierć i urzędowe procedury z nią związane, puste miejsce. Jeśli w dedykowanych rodzicom wierszach Miszol nie ma rozpaczy (a przynajmniej jej przytłaczającego nadmiaru), to dlatego, że zdecydowanie przeważają współczucie i czułość. Poetka pisze o tym, co konkretne, biologiczne, ale między słowami ukrywa przeczucie tego, co człowieka przerasta, co pozostaje tajemnicą, najkrócej mówiąc: przed czytelnikami jej liryków duchowe ujawnia się w materialnym. Zachowuje Miszol, będącą błogosławieństwem poetów, dziecięcą zdolność zdziwienia światem, cieszenia się drobiazgiem. Kocha smaki, widoki i zapachy świata, jego dotykalne konkrety stawia wyżej nad ideami, które bywa, że unieszczęśliwiają. Z satysfakcją przytacza złośliwe proroctwo nauczyciela, który tępej, w jego przekonaniu, uczennicy przepowiadał, że będzie pasać gęsi. Tak – niewiele można wymienić piękniejszych i pożyteczniejszych zajęć, a zadowolenie małym świadczy nie tylko o pokorze, ale i mądrości.
Jest Miszol laureatką Nagrody Herberta, co zachęca do równoległego czytania poezji obojga, mieszania tych dwóch czystych nurtów, odnajdywania w  nich spokoju, choć i ziaren wiedzy o tym, co boli.

https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2021-01-11/krakowski-salon-poezji-poezja-pelna-goracego-tu-i-teraz-wiersze-agi-mishol


17 stycznia (niedziela), godz. 16.00 > online + offline
Nabożeństwo biblijne: „Kładę dziś przed tobą życie i śmierć”
(por. Pwt 30,15) z udziałem bpa Szymona Stułkowskiego i rabina Stasa Wojciechowicza oraz przedstawicieli Poznańskiej Gminy Żydowskiej
Zapalenie Menory Dialogu: Wiceprzewodnicząca ZGWŻ w RP Alicja Kobus Śpiew: Zespół wokalno-instrumentalny pod dyr. Kasjana Drogosza
Kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1

17 stycznia 2021r. jest obchodzony XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Szczególne miejsce w tygodniowych obchodach zarezerwowane jest na wspólną modlitwę w kościele św. Wojciecha, gdzie we wspólnocie chrześcijan oraz Żydów modlimy się w świetle Menory Dialogu, abyśmy mieli odwagę spotykać się i mądrzej rozmawiać, cierpliwiej słuchać, odważniej poznawać, pokorniej prosić o mądrość i dobroć serca.

Poznańska Menora Dialogu „wypowiedziana” jest symboliką płonącego krzewu i życiodajnego drzewa, światła obecności Bożej i łuku Przymierza. Wykonał ją w 2008 roku, na zamówienie poznańskiego środowiska dialogu, artysta krakowski Maciej Zychowicz. Hasło XXIV Dnia Judaizmu  brzmi: Życie i śmierć – „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). Wybór tego hasła został dokonany w kontekście wydarzeń, które mają miejsce w mijającym roku, a które stanowią nowe, niespodziewane doświadczenie o zasięgu globalnym. Przeżywana pandemia covid-19 to jeden z najpoważniejszych kryzysów, jakich doświadcza świat w ostatnich dziesięcioleciach. Franciszek w encyklice „Fratelli tutti” napisał: „Cierpienie, niepewność, strach i świadomość naszych własnych ograniczeń, które wzbudziła pandemia, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, naszych relacji, organizacji naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia” (n. 33).

Ostatnie miesiące przypomniały nam również o wspólnej dla Żydów i chrześcijan wizji stworzenia człowieka i związanej z tym kruchość istnienia. W pespektywie narastającego w czasie pandemii lęku o życie swoje i naszych bliskich, możemy wrócić do słowa Biblii, aby zaczerpnąć nadzieję i siłę. Im bardziej doświadczamy dramatu śmierci, tym bardziej zaproszenie do życia i szczęścia staje się aktualne: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15).

Judaizm podkreśla, że człowiek stworzony na obraz Boży  otrzymał możliwość wolnego wyboru między dobrem a złem, prawością a grzechem, posłuszeństwem a nieposłuszeństwem, między życiem a śmiercią. Chrześcijaństwo dodaje, że przyjście Syna Bożego wzywa człowieka do ostatecznej decyzji wyboru kochającego Boga, który jest szczęściem i błogosławieństwem, jest zmartwychwstaniem i życiem (J 11,25; 14,6).

Na Wzgórzu św. Wojciecha, do chwili modlitwy, zasłuchania i śpiewu zaproszą nas poznański biskup katolicki Szymon Stułkowski oraz rabin reformowany Stas Wojciechowicz z Warszawy. Oprawę muzyczną zapewni zespół wokalno-instrumentalny pod przewodnictwem Kasjana Drogosza.


T R A N S M I S J A – Z A P R A S Z A M Y!
https://youtu.be/XUm7SsDX_K4


Szymon Stułkowski, doktor teologii pastoralnej, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a od 2019 roku decyzją papież Franciszka biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej. Od 2020 roku członek Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski.

Stas Wojciechowicz urodził się w Taszkencie w rodzinie o polsko-żydowskich korzeniach. Jest pierwszym reformowanym rabinem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a także aktywnym uczestnikiem dialogu polsko-żydowskiego. Od 2015 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.


* * *

Patronat honorowy:
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Organizacja:
Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej
Stowarzyszenie COEXIST • Wydawnictwo Miejskie POSNANIA

Współpraca:
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filia w Poznaniu
Fundacja Synagoga Nowa • Filharmonia Poznańska • Teatr Nowy w Poznaniu •
Akademia Lubrańskiego. Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu • Teatr Muzyczny w Poznaniu •
Fundacja Zakłady Kórnickie • Biblioteka Kórnicka • Pałac Jankowice • ProArtBart •
Codziennypoznan.pl • Parafia pw. św. Wojciecha w Poznaniu •
Strzegomskie Centrum Kultury

Mecenat:
Władze Miasta Poznania • Samorząd Województwa Wielkopolskiego

www.coexist.pl