Skip to content

Coexist


Instalacja multimedialna w dawnej synagodze poznańskiej

Instalacja multimedialna w dawnej synagodze poznańskiej

Instalacja multimedialna w dawnej synagodze poznańskiej

„Niech pokój będzie w Twoich murach” – wydarzenie artystyczno-modlitewne w 100. rocznicę otwarcia „Nowej Synagogi”
Gmach historyczny Synagogi, ul. Wroniecka, 14.01.2007 r., g. 18.00

Projekt realizowany podczas X Dnia Judaizmu autorstwa Krzysztofa Kwiatkowskiego (ASP) jest zakończeniem pierwszego etapu prac zmierzających do odtworzenia historycznego wnętrza tej pięknej budowli. Szczególną trudność w przygotowaniu multimedialnej prezentacji stanowiła znikoma ilość materiałów dokumentująca wygląd synagogi przed niemiecką profanacją. Oczekiwanych odpowiedzi – na przykład -odnośnie barwy polichromii nie przyniosły nawet prace odkrywkowe, rozmowy z żyjącymi w Stanach Zjednoczonych poznańskimi Żydami czy – co oczywiste – monochromatyczna dokumentacja fotograficzna. Jednak dzięki wytrwałym badaniom i pracom – w roku 100. rocznicy otwarcia „Nowej Synagogi” w Poznaniu – mogliśmy  uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu modlitwy psalmicznej w wykonaniu rabina Icchaka Rappaporta oraz wysłuchać programu wokalno-muzycznego w wykonaniu Chóru Kameralnego UAM pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza i Tria Taklamakan nie na Pływalni Miejskiej lecz  „we wnętrzu synagogi”. Podczas jubileuszowej uroczystości w historycznym gmachu Synagogi przemawiał też Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.