Skip to content

Coexist


Muzyka stąd – klimaty dudziarskie Wielkopolski

Muzyka stąd – klimaty dudziarskie Wielkopolski

Muzyka stąd… Klimaty dudziarskie Wielkopolski. Wydawnictwo Akademii Lubrańskiego, Poznań 2020.
Książka przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem COEXIST