Skip to content

Coexist


Nominacja książki „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?”

Nominacja książki „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?”

Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza 2017

Jury Konkursu, w składzie prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, prof. Jerzy Wyrozumski, nominowało książkę Jana Grosfelda „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?” do Nagrody im. Jana Długosza 2017.

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

Publikację przygotowało Wydawnictwo Świętego Wojciecha we współpracy ze Stowarzyszeniem COEXIST.