Skip to content

Coexist


X Dzień Judaizmu 2007

X Dzień Judaizmu 2007

X Dzień Judaizmu w Poznaniu

„Tylko Bóg może nas wybawić”

Poznań, 8-19 stycznia 2007 r.

PROGRAM:

8 STYCZNIA
„W blasku Menory” – Koncert Noworoczny JM Rektora UAM prof. dr hab. Stanisława Lorenca
w wykonaniu Chóru Kameralnego UAM pod dyr. Krzysztofa Szydzisza
słowo: Ryszard Peryt, opracowanie literackie: Zbigniew Pakuła, skrzypce: Joanna Ogrodniczak,
fortepian: Piotr Niewiedział; scenografia: Krzysztof Kwiatkowski, wprowadzenie: ks. dr Jerzy Stranz
Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1, g. 19.00

11 STYCZNIA
Uroczystość przyznania Juliannie Bartoszkiewicz tytułu i medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”
przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie;
Prowadzenie: Yaakov Finkelstein (Ambasada Izraela); koncert kameralny: Kobi Ladwin (Izrael)
Oddział poznański Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP
ul. Stawna 10, g. 17.00

12 STYCZNIA
Spotkanie z Galią Gavish (Jerozolima), autorką wystawy: „Między wiernością a wolnością”
(wystawa czynna: 8 – 20 stycznia)
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek, g. 18.00

13 STYCZNIA
Wystawa: „Między tradycją a nowoczesnością: Żydzi Poznańscy w XIX i XX wieku”.
Kurator: Tamara Sztyma-Knasiecka
Prezentacja obrazu: Portret Jana Pawła II Andrzeja Okińczyca z kolekcji Fundacji Signum
Muzeum Narodowe, Oddział Historii Miasta, Ratusz, Stary Rynek, g. 17.00

14 STYCZNIA
„Dla Nas i dla Przyszłości” – jak rozmawiać z młodzieżą o polsko-żydowsko-niemieckiej historii?
Prowadzenie: Bernard Żołyniak (Poznań)
Ilona Dvorak-Cousin (Izrael), Christian Weber (Berlin), Jan Samson Altman-Schevitz (Izrael)
Sala Biała, Urząd Miasta, g. 15.00

„Niech pokój będzie w Twoich murach” – wydarzenie artystyczno-modlitewne w 100. rocznicę otwarcia
„Nowej Synagogi”; słowo: rabin Michael Schudrich (Warszawa), śpiew: rabin Icchak Rappaport (Wrocław),
muzyka: Trio Taklamakan (Poznań), projekt i reżyseria: Krzysztof Kwiatkowski ASP, reżyseria: ks. Jerzy Stranz UAM
Gmach historyczny Synagogi, ul. Wroniecka, g. 18.00

15 STYCZNIA
Nagroda: „Menora Dialogu” przyznawana przez Stowarzyszenie COEXIST
Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich; Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki
Laudacje: prof. Jan Grosfeld, Leopold Sokołowski,
Koncert kameralny na harfę i flet: Julia Łuczak, Ewa Murawska
Muzyczna Waga, Stary Rynek, g. 18.00

16 STYCZNIA
Panel dyskusyjny: „Co dalej z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim w Polsce?”
Prowadzenie: prof. Jan Grosfeld (Warszawa)
Ks. abp Stanisław Gądecki, Stanisław Krajewski, ks. Manfred Deselaers, Konstanty Gebert
Promocja monografii:
„Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004 – 2007”.
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. gen. T. Kutrzeby 10, g. 18.00

17 STYCZNIA
Sympozjum: „Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki”
Prowadzenie: ks. dr Jerzy Stranz
ks. dr Manfred Deselaers (Oświęcim) – „Tylko Bóg może nas wybawić” (por. Dn 3,17)
prof. dr hab. Paweł Śpiewak (Warszawa) – Midraszowe poszukiwania w judeochrześcijańskim skarbcu
Tamara Sztyma-Knasiecka (Poznań) – Dylematy asymilacji w sztuce Żydów polskich na przełomie XIX i XX w.
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. gen. T. Kutrzeby 10, g. 17.00

Nabożeństwo biblijne pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Muszyńskiego
z udziałem przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filii w Poznaniu
Oprawa muzyczna: Schola Dominikańska
Kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, g. 19.30

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

8 STYCZNIA
„Masz prawo do swych praw” – Teatr szkolny Łejery
Widowisko o prawach dziecka powiązane z postacią Janusza Korczaka
Teatr Ósmego Dnia, g. 17.00

9 STYCZNIA
„Wyprawa w świat Singera”. Inspirowane „Opowiadaniami dla dzieci” Isaaca Bashevis Singera
Warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej
„Łejery” – Zespół Szkół nr 4, ul. Brandstaettera 1

Prezentacja filmu: „Ocalone” reż. Jadwiga Wolska, Polska, 2005, 41min
Spotkanie ze scenarzystą Michałem Sobelmanem, attaché prasowym ambasady Izraela w Polsce
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. gen. T. Kutrzeby 10, g. 18.00

10 STYCZNIA
Wystawa: „Naród Księgi” – malarstwo Piotra Sztymy, g. 18.00
Koncert: Duet Ruach: Dorothea Hegeduess (klarnet), Bogusław Hegeduess (gitara, bęben,ud), g. 19.00
ODK „Pod Lipami” 29

11 STYCZNIA
„Dybuk” – reż. Paweł Passini
Teatr Nowy, Scena Nowa, g. 19.15

Koncert: Trio Taklamakan oraz Wokół żydowskiego stołu” – jadło i gawęda Teresy Stanek
Platforma Artystyczna O.B.O.R.A., ul. Fredry 12, g. 20.00

12 STYCZNIA
Koncert: Judaizm w repertuarze wokalny – żydowskie pieśni ludowe oraz arie w wykonaniu
solistów Teatru Wielkiego: „Żydówka” – J. F. Halévy, „Nabucco” – G. Verdi, „Skrzypek na dachu” – J. Bock
Prowadzenie koncertu: Krzysztof Szaniecki
Muzyczna Waga, Stary Rynek, g. 19.00

13 STYCZNIA
Wystawa: „Dekalog” – instalacja malarska studentów XII Pracowni Malarstwa prof. Janusza Marciniaka
ul. Szewska 10 (I piętro), g. 19.00

14 STYCZNIA
Warsztaty tańca żydowskiego – poprowadzi Dorota Gołąb
(Zapisy – Impresariat PTT, ul Kozia 4, w godz. 8.00 – 16.00, cena 10,-)
Polski Teatr Tańca, ul. Kozia 4, g. 10.30, g. 14.00
Wspólny taniec na Starym Rynku, g. 12.05

15 STYCZNIA
„Dla Nas i dla Przyszłości” – jak rozmawiać z młodzieżą o polsko-żydowsko-niemieckiej historii?
(warsztaty dla nauczycieli i pedagogów)
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. gen. T. Kutrzeby 10, g. 11.00

Koncert Klezzmates
„Pod Pretekstem”, ul. Św. Marcin 80/82, g. 20.00

16 STYCZNIA
Wystawa: „Obrazy w świetle” – prof. Yeshayahu Nir (Jerozolima)
instalacja: „Joga” Krystyna Piotrowska (Poznań)
Galeria WSNHiD, g. 20.00

18 STYCZNIA
„Nowe Stulecie – Nowe Dramaty”. Dramaturgia izraelska
Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, g. 18.00

19 STYCZNIA
Koncert: Cezary Paciorek / Emil Kowalski „Shalom”
Blue Note Jazz Club, g. 20.30

***

PATRONAT HONOROWY:
Arcybiskup Metropolita Poznański
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ambasador Izraela w Polsce
Wojewoda Wielkopolski
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Prezydent Miasta Poznania
Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

MECENAT:
Urząd Marszałkowski
Władze Miasta Poznania

ORGANIZATOR:
Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

WSPÓŁPRACA:
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Zakład Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej UAM w Poznaniu
Stowarzyszenie COEXIST, Stowarzyszenie Forum Kultur, Fundacja Signum
Muzeum Narodowe, Galeria Miejska Arsenał, Muzyczna Waga
Teatr Wielki, Teatr Polski, Teatr Nowy, Polski Teatr Tańca, Teatr Ósmego Dnia
Blue Note Jazz Club, Pod Pretekstem, Platforma Artystyczna O.B.O.R.A, ODK „Pod Lipami”
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Łejery – Gimnazjum nr 15 w Poznaniu, Instytut Książki
Kompania Piwowarska S.A., Hotel Orbis Polonez Poznań, Nortex, Aquatic Sp z o. o.

PATRONAT MEDIALNY:
Midrasz, KA, Gazeta Wyborcza, Przewodnik Katolicki, Wydawnictwo iks
Radio Merkury, Radio Emaus, TVP 3, WTK, e-Poznań, Miasteczko Poznań, Życie Uniwersyteckie