Skip to content

Coexist


XII Dzień Judaizmu 2009

XII Dzień Judaizmu 2009

XII Dzień Judaizmu w Poznaniu

Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza miedzy Mną a ziemią …” |Rdz 9,13|

Poznań, 8-18 stycznia 2009 r.

Podczas sympozjum Wspólna Radość Tory, które odbyło się w 2007 roku w Warszawie, rabin Irwing Greenberg wyraził nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym Żydzi będą mówić następujące błogosławieństwo ‘Błogosławiony bądź, Boże, za istnienie chrześcijaństwa, za obecność i partnerstwo chrześcijan’. Chrześcijanie będą zaś dziękować Bogu i błogosławić Go za istnienie judaizmu, za obecność Żydów i współpracować z nimi. Dzień Judaizmu, który od stycznia 1998 roku obchodzony jest w Kościele katolickim w Polsce, przyspiesza ten błogosławiony dzień i każdorazowo wydarza się niczym biblijna tęcza przymierza, symbol pokoju i pojednania miedzy religiami i narodami.
Zapraszając na tegoroczne obchody XII Dnia Judaizmu, którym towarzyszyć będzie motto: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza miedzy Mną a ziemia (Rdz 9, 13), łączymy się w nadziei na pogłębienie przymierza chrześcijaństwa z judaizmem. Słowa z Księgi Rodzaju – o przymierzu Boga zawartym z Noem – wprowadzają nas w tajemnicę miłosiernej miłości Boga, która stała się darem dla każdego człowieka, jednakowo dla chrześcijanina, jak i dla Żyda. Noe jest też symbolem dobra, które od zawsze było i jest w stworzeniu, symbolem ufności i wiary, do którego Bóg wzywa człowieka – stworzonego na swój obraz i podobieństwo.
W imię tego dobra i posłuszeństwa Jedynemu Bogu, Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, wezwani jesteśmy nie tylko do oczyszczenia z uprzedzeń, niechęci i stereotypów, ale i do znajdywania nowych, twórczych myśli, postaw i słów, które maja być zwiastunami tego, co przed nami. Tak rozumiany dialog jest trudnym zadaniem, ale i szkołą otwartości, życzliwości i zaufania. Jest odważnym wezwaniem do nauki tego jak razem żyć – nie tyle tolerując jedni drugich w sposób bezosobowy, ile raczej w duchu odpowiedzialności i prawdy troszcząc się o siebie nawzajem. Jak dostrzegać, szanować i poznawać różnorodny w swym bogactwie dorobek kulturowy, który może stać się przestrzenią spotkania i pogłębiania dialogu.
ks. dr Jerzy Stranz

PROGRAM:

8 STYCZNIA | CZWARTEK
MODLITWA PRZY GROBIE RABINA AKIVY EGERA
z udziałem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha
ul. Głogowska 26a , g. 16.00

UROCZYSTE WNIESIENIE TORY DO SIEDZIBY GMINY ŻYDOWSKIEJ
przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha.
Torę ufundowali Orit i Meschulama Shafran z Izraela
Oddział poznański Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, ul. Stawna 10, g. 19.30

9 STYCZNIA | PIĄTEK
KONCERT POSWIĘCONY PAMIĘCI ALMY ROSE
Sala Koncertowa Zespołu Szkól Muzycznych, ul Solna 12, g. 13.00

11 STYCZNIA | NIEDZIELA
„ŚWIATŁA DOMU” – PREZENTACJA FILMU W REŻ. ZENONY CYPLIK-OLEJNICZAK
Produkcja: Le Detour Theatre i Tres (Francja-Polska) 2003-2007, 96 minut
Kino Muza, ul. Św. Marcin 30, g. 16.00

12 STYCZNIA | PONIEDZIAŁEK
„Z(A)MIANA. SYNAGOGI W POLSCE” – WERNISAŻ WYSTAWY
Kuratorzy: Natalia Romik (Nizio Galery), Tamara Sztyma-Knasiecka (Stowarzyszenie Coexist)
Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, g. 17.30

„ŚLADY OBECNOŚCI – ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE W WIELKOPOLSCE
Z PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII” – prezentacja multimedialna Piotra Piluka

PREZENTACJA NUMERU„SŁOWA ŻYDOWSKIEGO” POŚWIĘCONEGO ŻYDOM WIELKOPOLSKIM
z udziałem autorów oraz redaktora naczelnego Michała Sobelmana
Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, g.18.30

13 STYCZNIA | WTOREK
„ZIEMIA I ŚWIATŁO” – WYSTAWA MALARSTWA I GRAFIKI AVIVY BLUM
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 3, g. 18.00

„KUGIEL” – KONCERT W WYKONANIU TRIA TAKLAMAKAN
ORAZ JAROMIRA TRAFANKOWSKIEGO
Pod Pretekstem, ul. Św. Marcin 80/82, g. 20.00

14 STYCZNIA | ŚRODA
KONCERT SYMFONICZNY DEDYKOWANY PAMIĘCI IRENY SENDLEROWEJ
Orkiestra Symfoniczna Ra’anana pod dyr. Davida Sebby (Izrael)

UROCZYSTOŚĆ PRZYZNANIA TYTUŁU I MEDALU „SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”
przez Instytut Pamięci Yad Vashem z udziałem Ambasadora Izraela w Polsce Davida Pelega
Aula Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, g. 18.00

15 STYCZNIA | CZWARTEK
MASS MEDIA – SZANSE I ZAGROŻENIA DLA DIALOGU CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO
Dyskusję panelową poprowadzi Janusz Salamon SI (Centrum Kultury i Dialogu)
z udziałem: Michała Sobelmana (publicysta, tłumacz, redaktor naczelny „Słowa Żydowskiego”), Artura Hofmana (reżyser, działacz społeczności żydowskiej, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Zbigniewa Nosowskiego (redaktor naczelny ‘Więzi’, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów), Tomasza Terlikowskiego (filozof, tłumacz, publicysta „Rzeczpospolitej”)

„ŻYLI OBOK NAS …” – wystawa fotografii Remigiusza Truchanowicza, Marcina Liberskiego, Waldemara Wylęgalskiego

Kurator: ks. Jerzy Stranz (Stowarzyszenie Coexist)
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, g. 18.00

16 STYCZNIA | PIĄTEK
„STAROTESTAMENTOWE INTERPRETACJE” – WYSTAWA MALARSTWA DARIUSZA JASICZAKA
ODK „Pod Lipami”, Os. Pod Lipami 108a, g. 18.00

KONCERT W WYKONANIU PIOTRA WOJTASIKA INTERNATIONAL QUARTET
Blue Note Jazz Club, g. 20.00

17 STYCZNIA | SOBOTA
„ŁUK MÓJ KŁADĘ NA OBŁOKI, ABY BYŁ ZNAKIEM PRZYMIERZA…”
Nabożeństwo biblijne pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego
z udziałem przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filii w Poznaniu
oprawa muzyczna: Schola Dominikańska
Kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, g. 17.00

„OSTATNI KLEZMER GALICJI: LEOPOLD KOZŁOWSKI”
– Koncert Leopolda Kozłowskiego i Przyjaciół poprowadzi Jacek Cygan
Organizacja: Filharmonia Poznańska i Stowarzyszenie Coexist
Aula Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, g. 20.00

18 STYCZNIA | NIEDZIELA
JUDAICA W OPERZE I BALECIE – CXL POZNAŃSKIE WARSZTATY OPEROWE:
Gość specjalny: Leopold Kozłowski, Prowadzenie: Sławomir Pietras
Teatr Wielki w Poznaniu im. Stanisława Moniuszki, g. 11.00

KONCERT GRUPY LUBLINER KLEZMORIM
Blue Note Jazz Club, g. 20.00

Obchodom XII Dnia Judaizmu towarzyszyć będą:
DNI KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ – oferta wydawnicza książek o tematyce żydowskiej
I PREZENTACJA WINNIC IZRAELSKICH.
Galeria „Szewska 10”, codziennie w godz. 13.00 – 18.00

***

PATRONAT HONOROWY:
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki
Ambasador Polski w Izraelu David Peleg
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

MECENAT:
Urząd Marszałkowski
Władze Miasta Poznania

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie COEXIST
Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

WSPÓŁPRACA:
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Art. Stations Foundation, Fundacja Signum,
Filharmonia Poznańska, Stary Browar /Słodownia, Galeria Miejska Arsenał, Teatr Wielki,
Muzyczna Waga, Zespół Szkół Muzycznych, Blue Note Jazz Club, Pod Pretekstem, Kino Muza,
Kompania Piwowarska S.A., Hotel Orbis Polonez Poznań

PATRONAT MEDIALNY:
„Przewodnik Katolicki”, KAI, Wydawnictwo iks, „Słowo Żydowskie” Gazeta Wyborcza”,
„Czas Kultury”, Radio Merkury, Radio Emaus, TVP 3, WTK, e-Poznań, „Miasteczko Poznań”