Skip to content

Coexist


XIII Ekumeniczne Święto Biblii 2014

XIII Ekumeniczne Święto Biblii 2014

XIII Ekumeniczne Święto Biblii w Poznaniu

W tym roku hasłem towarzyszącym wydarzeniu są słowa z Psalmu 73: „Moim szczęściem być blisko Boga” (Ps 73, 28).

Najważniejszym momentem XIII Ekumenicznego Święta Biblii będzie nabożeństwo słowa, któremu w poznańskiej katedrze będą współprzewodniczyć abp Wojciech Polak, Prymas Polski, i bp Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. „Odczytujemy to jako szczególny znak, że pierwszy oficjalny pobyt Prymasa Polski będzie miał miejsce właśnie podczas nabożeństwa słowa” – podkreślił podczas konferencji prasowej superintendent Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Organizatorzy tegorocznego święta zwrócili uwagę na temat panelu dyskusyjnego, który odbędzie się 17 października w kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej. W dyskusji na temat: „Małżeństwo „mieszane” – zagrożenie czy błogosławieństwo?” udział wezmą ks. prof. Józef Budniak z Kościoła rzymskokatolickiego, ks. mitrat Paweł Minajew z Kościoła prawosławnego i ks. dr Adrian Korczago z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Podczas XIII Ekumenicznego Święta Biblii nie zabraknie też wydarzeń kulturalnych i adresowanych zwłaszcza do młodych. Ciekawą inicjatywą jest wspólne wielbienie Boga w wykonaniu chórów z konkatedry prawosławnej, parafii ewangelicko-augsburskiej i parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu. Koncert odbędzie się w parafii katolickiej 13 października. Następnego dnia, po raz pierwszy w Poznaniu, będzie można posłuchać koncertu Orkiestry Dętej Bergkapelle Niederrhein z Nadrenii Północnej-Westfalii. Orkiestry będzie można posłuchać także w Słupcy – 16 października, a dzień później w Gnieźnie.

Poznaniacy, a zwłaszcza dzieci i młodzież, są też zaproszeni do wzięcia udziału w II Miejskiej Grze Biblijnej, która zakończy tegoroczne świętowanie. „Będzie to okazja, by ugruntować wiedzę o Józefie i przeżyć historię biblijną” – zauważyła Martyna Rubinowska z Kościoła Zielonoświątkowego.

Nie zabraknie też tradycyjnej modlitwy młodych ze śpiewami Taize, organizowanej w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu. Zaproszenie do wygłoszenia słowa po raz pierwszy przyjął dr Mateusz Wichary, zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Z kolei wydarzeniem wykraczającym już poza tygodniowe ramy Ekumenicznego Święta Biblii będzie nabożeństwo z okazji pamiątki reformacji 31 października w kościele ewangelicko-augsburskim i ekumeniczna noc kościoła, która rozpocznie się po nabożeństwie. Spotkanie poprowadzi młodzież.

Organizatorem ekumenicznego święta jest Poznańska Grupa Ekumeniczna, do której należą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Polskokatolicki, Kościół Zielonoświątkowy.