Skip to content

Coexist


Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?

Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?

Jan Grosfeld „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?”

W serii „Wyobraźnia dialogu” ukazała się książka Jana Grosfelda „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?”

To się wydarzyło latem 1998 roku w znanej miejscowości nadmorskiej. W rozmowie kilku osób uczestniczył pewien ksiądz zakonnik. Nagle stwierdził: „Hitler jedną rzecz zrobił dobrą: wykończył tych Żydów”.
Czy możesz sobie wyobrazić, co czuł Jezus Żyd, słysząc te słowa? Był zaskoczony? rozczarowany? Nie! Dwa tysiące lat temu oddał życie za tego księdza, przyszedł go ratować, bo go znał i kochał. Ale Jezus Żyd przyszedł ratować też ciebie i mnie.
Kimkolwiek jesteś, chrześcijaninie, poznaj nie tylko swoją godność – poznaj fascynującą tradycję, z której się wywodzisz; odkryj swoje szlachetne korzenie. Nie jesteś człowiekiem znikąd. Przynależysz do ludu Boga. Twoją tożsamością i twoim kapitałem jest pamięć o Wszechmocnym, który cię bezpiecznie prowadzi; który czyni cię wolnym i zdolnym burzyć mury; który sprawia, że wszystko, co dotyczy twojego życia: ludzie, miejsca, wydarzenia – ma sens. Możesz dziś odetchnąć z ulgą! Książka zwiastuje nam shalom, pełna jest żarliwości i mądrego dystansu.
Widniejąca na okładce wycinanka autorstwa Moniki Krajewskiej ukazuje dwie łanie sięgające po owoce drzewa, być może, granatu. W Biblii łania jest symbolem tęsknoty człowieka za pełnią życia, która możliwa jest tylko w Bogu. Owoc granatu oznacza w judaizmie wierność Torze. W chrześcijaństwie granat obrazuje doskonałą miłość Boga.

JAN GROSFELD (urodzony w 1946 roku), profesor nauk społecznych, pracuje w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykłada antropologię polityczną oraz bada żydowskie korzenie chrześcijaństwa i cywilizacji europejskiej. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, autor takich książek jak Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat, Kraków 2011, Czekanie na Mesjasza, Kraków 2003, Krzyż i gwiazda Dawida, Warszawa 1999, O pokusie zejścia z krzyża, Warszawa 1996; publicysta, tłumacz. Żonaty, mieszka w Warszawie.

Seria „Wyobraźnia Dialogu”

Seria „wyobraźnia dialogu” pod redakcją Jerzego Stranza jest odpowiedzią na widoczną w naszym stuleciu potrzebę rozwoju sztuki myślenia dialogicznego, cierpliwego i odważnego tworzenia kultury dialogu na miarę problemów trzeciego tysiąclecia. Wyrosła z przekonania, że każda religia i kultura jest inspiracją do zastanowienia nad tajemnicą świata, a w szczególności nad różnorodnością dróg i doświadczeń człowieka. dialog zaczyna się bowiem od akceptacji i szacunku wobec drugiego, od zrozumienia, że „inność” nie jest zagrożeniem, powodem do nieufności i podziału. Wyobraźnia dialogu pomaga uszanować godność każdego człowieka w tajemnicy ikonicznego podobieństwa do Stwórcy – Boga, który „był – dzięki Bogu! – od zawsze Bogiem wszystkich ludzi” (w. Bühlmann).

W serii „Wyobraźnia Dialogu” ukazały się dotychczas:

Dialog w żywiole wyobraźni (red. Jerzy Stranz), nr 1
Dennis Gira, Fabrice Midal, Jezus – Budda. Możliwy dialog?, nr 2
Biała książka, Rolando Bianka, nr 3
Arnold Benz, Przyszłość wszechświata. Przypadek, chaos, Bóg?, nr 4
Udo Tworuschka, Religie świata w dialogu, nr 5
Wacław Hryniewicz, Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne, nr 6
Wacław Hryniewicz, Oczekuję życia w przyszłym świecie, nr 8