Skip to content

Coexist


Ikony cierpienia

Ikony cierpienia

„Ikony cierpienia”
wernisaż wystawy Ewy Harabasz (Nowy Jork)

Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek, g. 18.00

Poznań, 11 stycznia 2008 r.

Najnowsze prace Ewy Harabasz, artystki z Nowego Jorku, można było podziwiać do 27 stycznia w Galerii Miejskiej Arsenał. Harabasz tworzy obrazy na bazie fotografii prasowych pokazujących wojny, kataklizmy oraz ich ofiary. Nawiązując do tradycji malarstwa bizantyjskiego przemalowuje fotografie i umieszcza je na złotym tle – na wzór ikon bądź późnośredniowiecznego malarstwa chrześcijańskiego. Choć artystka nadała swoim pracom wspólny tytuł Ikony cierpienia, nie są to ikony we właściwym tego słowa znaczeniu (na co zwraca uwagę kurator wystawy Bożena Czubak). Ukazują one bowiem nie świętych, lecz zwykłych ludzi – ofiary wojny w Bośni, Iraku, tragedii w Biesłanie itp. Są to zatem współczesne ikony, „podobizny” wojny i cierpienia. Artystka polemizuje nimi „z powszechną w mediach tendencją do łączenia cierpienia z uświęceniem” (B. Czubak).

Ikony cierpienia są kolejną, atrakcyjną wystawą, którą Galeria Miejska Arsenał włączyła się w obchody Dnia Judaizmu w Poznaniu. Jej otwarcie, z udziałem pochodzącej z Częstochowy autorki, która po raz pierwszy po 20 latach prezentuje swoje obrazy w Polsce, odbyło się 11 stycznia.
(Danuta Chodera-Lewandowicz)