Skip to content

Coexist


Księgi Święte Religii Monoteistycznych

Księgi Święte Religii Monoteistycznych

Księgi Święte Religii Monoteistycznych

Nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha i Agory ukazuje się seria „Księgi Święte Religii Monoteistycznych”, obejmująca: Biblię, Koran i Torę.

Przygotowana przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha i Agorę seria „Księgi Święte Religii Monoteistycznych” to sięgnięcie do czystych źródeł ludzkiej duchowości. To także próba zaprezentowania światu prawdziwej historii spotkania Boga z człowiekiem, jakie stało się fundamentem wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. I wreszcie – zaproszenie do odrzucenia postawy triumfalizmu, nietolerancji, małoduszności i pychy po to, by wejść w przestrzeń dialogu.

W zamyśle wydawcy Kolekcja Ksiąg Świętych Religii Monoteistycznych ma służyć pogłębianiu rozumienia własnej tożsamości, rozpoznawaniu źródeł, bez znajomości których trudno o postawę dojrzałej i odpowiedzialnej wiary. Jest to też szansa, aby „leczyć” fundamentalistyczne skłonności, nie w stylu polemicznym, lecz w cierpliwym kształtowaniu własnej tradycji, objaśnianej przez wiarygodne i kompetentne autorytety religijne. Chodzi też o to, aby – pomimo niebezpieczeństwa synkretyzmu i relatywizmu – żydzi byli lepszymi żydami, chrześcijanie lepszymi chrześcijanami, a muzułmanie lepszymi muzułmanami.

Patronat nad serią „Księgi Święte Religii Monoteistycznych” objęli znamienici przedstawiciele katolicyzmu, judaizmu i islamu w Polsce: Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz.

ks. Jerzy Stranz (COEXIST), Dariusz Fedor

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (4 tomy) w przekładzie z języków oryginalnych pod redakcją ks. Michała Petera oraz ks. Mariana Wolniewicza. Przedmowę napisał Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki.
Spośród wszystkich przekładów Biblii o charakterze popularnym Biblia Poznańska zawiera najbardziej obszerne komentarze i przypisy zarówno o charakterze filologicznym i historycznym, jak i teologicznym.

Pięcioksiąg Mojżesza (2 tomy) w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa, który opatrzył swój przekład obszernym i bardzo ciekawym komentarzem. Przedmowę napisał Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.
O wyjątkowości tego wydania przekładu Cylkowa stanowi dodany w niektórych miejscach komentarz Rasziego, ukazujący tradycyjną żydowską interpretację, oraz komentarz Stanisława Krajewskiego będący współczesnym spojrzeniem na Torę przez pryzmat filozofii i nowożytnej myśli żydowskiej.

Księga (w 2 tomach) w tłumaczeniu i opracowaniu na język polski Józefa Bielawskiego z przedmową Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza.
Jest to najlepszy przekład z języka arabskiego Świętej Księgi islamu, do którego odwołują się muzułmanie polscy.

Oksfordzki przewodnik po tematach, osobach i miejscach związanych ze Starym i Nowym Testamentem.