Skip to content

Coexist


W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie

W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Książka „W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie”

Patriarcha Bechara Rai w rozmowie z Isabelle Dillmann

w-sercu-chaosu-800W serii „Wyobraźnia dialogu” ukazała się książka „W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Patriarcha Bechara Rai w rozmowie z Isabelle Dillmann”.

Bechara Rai został maronickim patriarchą Antiochii w chwili wybuchu Arabskiej Wiosny. To jedna z najważniejszych postaci chrześcijańskiego Bliskiego Wschodu, niekłamany autorytet dla żyjących tam chrześcijan.
W rozmowie z Isabelle Dillmann patriarcha po raz pierwszy daje jedyne w swoim rodzaju świadectwo i niezwykle ważną analizę tragicznej sytuacji chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie. Opowiada o liczącej dwa tysiące lat historii chrześcijaństwa na tych ziemiach i o jego historycznych relacjach z islamem. Przypomina o wyjątkowej tradycji przyjaznego współistnienia wyznawców tych dwóch religii w Libanie, nie pomijając przy tym trudnych okresów wojen i prześladowań, wskazując na konieczność znalezienia rozwiązań w obliczu bieżących zagrożeń.

Patriarcha Rai równie odważnie wypowiada się na temat geopolityki regionu, ISIS, Izraela oraz gry, jaką na tym terenie prowadzą obce mocarstwa. Nie popadając w dyplomatyczną retorykę, wzywa wszystkich chrześcijan Wschodu, by trwali na swoich ziemiach. Daje tym samym świadectwo niezłomnej wiary i niezwykłej siły wewnętrznej.

Bechara Boutros Rai, Libańczyk, doktor prawa kanonicznego, maronicki patriarcha Antiochii i całego Wschodu, kardynał Kościoła rzymskokatolickiego, członek Papieskiej Rady ds. Kultury oraz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Promotor dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w krajach arabskich. W Libanie za swojego przywódcę duchowego uważają go nie tylko chrześcijanie, lecz także muzułmanie.

Isabelle Dillmann, dziennikarka znana z obszernych wywiadów, które przeprowadziła z przywódcami państw i wielkimi osobistościami tego świata, takimi jak Matka Teresa, Jan Paweł II, Dalajlama, książę Sadruddin Aga Khan, Hamid Karzai, Rafik Hariri. Współpracuje z wieloma znaczącymi pismami – francuskimi, włoskimi, amerykańskimi. Uhonorowana Złotym Piórem Wolności, nagrodą przyznawaną przez World Association of Newspapers and News Publishers.

 

Seria „Wyobraźnia Dialogu”

Seria „wyobraźnia dialogu” pod redakcją Jerzego Stranza jest odpowiedzią na widoczną w naszym stuleciu potrzebę rozwoju sztuki myślenia dialogicznego, cierpliwego i odważnego tworzenia kultury dialogu na miarę problemów trzeciego tysiąclecia. Wyrosła z przekonania, że każda religia i kultura jest inspiracją do zastanowienia nad tajemnicą świata, a w szczególności nad różnorodnością dróg i doświadczeń człowieka. dialog zaczyna się bowiem od akceptacji i szacunku wobec drugiego, od zrozumienia, że „inność” nie jest zagrożeniem, powodem do nieufności i podziału. Wyobraźnia dialogu pomaga uszanować godność każdego człowieka w tajemnicy ikonicznego podobieństwa do Stwórcy – Boga, który „był – dzięki Bogu! – od zawsze Bogiem wszystkich ludzi” (w. Bühlmann).

W serii „Wyobraźnia Dialogu”:

Dialog w żywiole wyobraźni (red. Jerzy Stranz), nr 1
Dennis Gira, Fabrice Midal, Jezus – Budda. Możliwy dialog?, nr 2
Biała książka, Rolando Bianka, nr 3
Arnold Benz, Przyszłość wszechświata. Przypadek, chaos, Bóg?, nr 4
Udo Tworuschka, Religie świata w dialogu, nr 5
Wacław Hryniewicz, Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne, nr 6
Jan Grosfeld, Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?, nr 7
Wacław Hryniewicz, Oczekuję życia w przyszłym świecie, nr 8
Patriarcha Bechara Rai, W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie, nr 9
Marko Ivan Rupnik, Czerwień Niebieskiego Jeruzalem. O sztuce, wierze i ewangelizacji, nr 10