Skip to content

Coexist


XV Ekumeniczne Święto Biblii 2016

XV Ekumeniczne Święto Biblii 2016

XV Ekumeniczne Święto Biblii w Poznaniu

„Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał” (Iz 66,13)

Poznań, 23-27 października 2016 r.

23 października 2016 r., niedziela,  godz. 19,oo
WARSZTATY BIBLIJNE Macierzyński obraz Boga w Biblii
ks. dr Grzegorz Giemza – dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
Centrum Jana Pawła II, ul. Św. Rocha 10

24 października, poniedziałek, godz. 19,3o
KONCERT ZESPOŁU Trzecia Godzina Dnia (TGD)
Kościół pw. Nawiedzenia NMP, oś. II Wojny Światowej 88

25 października, wtorek, godz. 18,oo
WERNISAŹ WYSTAWY Biblia w grafikach Jerzego Piotrowicza
Galeria Miejska „Arsenał” Stary Rynek 6

26 października, środa godz. 18,3o
NABOŻEŃSTWO SŁOWA przewodniczą:
Abp Stanisław Gądecki Metropolity Poznańskiego
Stanisław Wichary Zwierzchnika Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
Oprawa muzyczna: Grupa Uwielbienia Wspólnoty Genesis w Poznaniu
Katedra Poznańska, Ostrów Tumski

27 października, czwartek
godz. 17,3o
MODLITWA z Bratem Aloisem, przeorem Wspólnoty Ekumenicznej z Taizé
Kościół pw. św. Michała ul. Stolarska 7 (dolny kościół)

godz. 19,oo
SESJA JUBILEUSZOWA Poznańskiej Grupy Ekumenicznej
Wykład br. Aloisa z Taizé: Pojednania – przyjąć innego
Oprawa muzyczna: Cecylia Matysik-Ignyś, harfa; Agnieszka Gandecka, flet
Aula im. Jana Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1

Zaprasza: POZNAŃSKA GRUPA EKUMENICZNA
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Zielonoświątkowy, Wspólnota Genesis Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu