Skip to content

Coexist


Wystawa: Rabin Akiva Eger

Wystawa: Rabin Akiva Eger

Wystawa: Rabin Akiva Eger

Centralnym wydarzeniem projektu jest wystawa poświęcona najsłynniejszemu rabinowi Poznania i Wielkopolski Akivie Egerowi (1761-1837). Wystawa prezentuje jego życie i działalność, przybliża warunki, w jakich pracował i nauczał, ukazuje krąg uczniów i wpływ Rabina na późniejsze pokolenia. Akiva Eger sprawował swój urząd w Poznaniu od 1814/1815 do 1837 r. Ta wybitna postać społeczności żydowskiej jest słabo znana współczesnym mieszkańcom grodu Przemysła, choć  biogram Akivy Egera odnotowuje każda encyklopedia, a jego dzieła nadal są studiowane przez religijnych Żydów, dla których jest jednym z najwybitniejszych rabinów ostatnich wieków, niepodważalnym autorytetem w sprawach wiary i interpretacji prawa.

Projekt jest kontynuacją starań wielu poznańskich środowisk, stawiających sobie za cel przywracanie mieszkańcom Poznania ich historycznej tożsamości, na którą składa się też pamięć o żyjącej w tym mieście przez wieki żydowskiej społeczności, wymordowanej przez Niemców podczas drugiej wojny światowej. Od 1998 r. w Poznaniu corocznie organizowany jest Dzień Judaizmu, w trakcie którego ma miejsce szereg wydarzeń poświęconych problemom dialogu międzyreligijnego oraz upowszechniających kulturę i historię żydowską. Wystawa poświęcona rabinowi Akivie Egerowi jest częścią XI Dnia Judaizmu w Poznaniu (otwarcie wystawy 14 stycznia 2008 r. o godz.17.00 w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Lubrańskiego 1). Warto zauważyć, że wydano już kilka publikacji dotyczących bezpośrednio dziejów poznańskich Żydów, np. numer Kroniki Miasta Poznania w 2006 r., Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki – bogato ilustrowaną, 400 stronicową książkę dokumentującą Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2008; zorganizowano również wystawy muzealne – np. wystawę judaików w Muzeum Sztuk Użytkowych w 2000 r., wystawę poświęconą historii poznańskich Żydów w Muzeum Historii Miasta w 2007 r.

Idea wystawy nawiązuje do ekspozycji przygotowanej w 1937 r. w Berlinie w stulecie śmierci Akivy Egera. Poznańska wystawa, dzięki katalogowi z 1937 r., chce choć w skromnym wymiarze tamtą wystawę odtworzyć. Prezentowane eksponaty (oryginalne obiekty oraz fotogramy) pochodzą przede wszystkim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz Centrum Judaicum w Berlinie.

Program wystawy: ZOBACZ

W realizacji projektu uczestniczą:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Poznań)
Stowarzyszenie COEXIST (Poznań)
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (Poznań)
Żydowski Instytut Historyczny (Warszawa)
Stfiftung Neue Synagoge “Centrum Judaicum” (Berlin)
Det Jødiske Museum, DMT Trondheim (Norwegia)

Otwarcie wystawy miało miejsce 14 stycznia 2008 r. o godz.17.00 w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu przy ul. Lubrańskiego 1.
Kurator: Rafał Witkowski, otwarcie: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich
Wykład „Poznań w czasach rabina Akivy Egera”, dr hab. Krzysztof Makowski UAM

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych