Skip to content

Coexist

  • Menora Dialogu

    Menora Dialogu „W tym miejscu pamięci umysł, serce i dusza odczuwają wielką potrzebę ciszy. Ciszy, która pozwala pamiętać […] Ale chcemy pamiętać w określonym celu…” – mówił Jan Paweł II w Instytucie Pamięci Yad...
  • Dzień Judaizmu

    Ogólnopolski Dzień Judaizmu Ogólnopolski Dzień Judaizmu jest inicjatywą Episkopatu Polski. Został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii....
  • Coexist

    O nas Stowarzyszenie COEXIST jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, zrzeszeniem mającym na celu promocję postawy dialogu w wymiarze religijnym, kulturowym, społecznym i artystycznym. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1. Promocja postaw i działalności na rzecz dialogu...