Skip to content

Coexist

Wyobraźnia Dialogu

Wyobraźnia Dialogu

Seria „wyobraźnia dialogu” pod redakcją Jerzego Stranza jest odpowiedzią na widoczną w naszym stuleciu potrzebę rozwoju sztuki myślenia dialogicznego, cierpliwego i odważnego tworzenia kultury dialogu na miarę problemów trzeciego tysiąclecia. Wyrosła z przekonania, że każda religia i kultura jest inspiracją do zastanowienia nad tajemnicą świata, a w szczególności nad różnorodnością dróg i doświadczeń człowieka. dialog zaczyna się bowiem od akceptacji i szacunku wobec drugiego, od zrozumienia, że „inność” nie jest zagrożeniem, powodem do nieufności i podziału. Wyobraźnia dialogu pomaga uszanować godność każdego człowieka w tajemnicy ikonicznego podobieństwa do Stwórcy – Boga, który „był – dzięki Bogu! – od zawsze Bogiem wszystkich ludzi” (w. Bühlmann).

W serii „Wyobraźnia Dialogu” ukazały się dotychczas:

Dialog w żywiole wyobraźni (red. Jerzy Stranz), nr 1
Dennis Gira, Fabrice Midal, Jezus – Budda. Możliwy dialog?, nr 2
Biała książka, Rolando Bianka, nr 3
Arnold Benz, Przyszłość wszechświata. Przypadek, chaos, Bóg?, nr 4
Udo Tworuschka, Religie świata w dialogu, nr 5
Wacław Hryniewicz, Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne, nr 6
Jan Grosfeld, Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?, nr 7
Wacław Hryniewicz, Oczekuję życia w przyszłym świecie, nr 8
Patriarcha Bechara Rai, W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie, nr 9
Marko Ivan Rupnik, Czerwień Niebieskiego Jeruzalem. O sztuce, wierze i ewangelizacji, nr 10

 • Wydarzenia

  Wydarzenia Ważniejsze wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Stowarzyszenie COEXIST w latach 2006-2016 w Poznaniu Nagrody: • „Menora Dialogu” przyznawana przez Stowarzyszenie COEXIST za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów; otrzymali: Rabin Michael Schudrich, Arcybiskup...
 • Ekumenia

  Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan Ekumenizm to ruch, który dąży do zjednoczenia chrześcijan w jednym Kościele Chrystusowym, przy zachowaniu pluralizmu teologicznego i wyznaniowego. Dzisiaj coraz rzadziej przypomina się teoretyczny podział ekumenizmu na naukowy,...
 • Menora Dialogu

  Menora Dialogu „W tym miejscu pamięci umysł, serce i dusza odczuwają wielką potrzebę ciszy. Ciszy, która pozwala pamiętać […] Ale chcemy pamiętać w określonym celu…” – mówił Jan Paweł II w Instytucie Pamięci Yad...
 • Dzień Judaizmu

  Ogólnopolski Dzień Judaizmu Ogólnopolski Dzień Judaizmu jest inicjatywą Episkopatu Polski. Został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii....
 • Coexist

  O nas Stowarzyszenie COEXIST jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, zrzeszeniem mającym na celu promocję postawy dialogu w wymiarze religijnym, kulturowym, społecznym i artystycznym. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1. Promocja postaw i działalności na rzecz dialogu...