Skip to content

Coexist

 • XV Dzień Judaizmu 2012

  XV Dzień Judaizmu w Poznaniu „Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael… bo walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś” /Rdz 32,29/ Poznań, 11-18 stycznia 2012 r. PROGRAM: 11 stycznia „Walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś”...
 • XIV Dzień Judaizmu 2011

  XIV Dzień Judaizmu w Poznaniu „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz i złóż go w ofierze” (Rdz 22,2) Poznań, 14-18 stycznia 2011 r. PROGRAM: 14 stycznia Koncert: Bester Quartet Jarosław Bester – akordeon, Jarosław...
 • XIII Dzień Judaizmu 2010

  XIII Dzień Judaizmu w Poznaniu „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1) Poznań, 15-18 stycznia 2010 r. Na chrześcijanach (33,3%), Żydach (0,2%) i muzułmanach (21,0%), stanowiących wspólnie ponad połowę...
 • XII Dzień Judaizmu 2009

  XII Dzień Judaizmu w Poznaniu Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza miedzy Mną a ziemią …” |Rdz 9,13| Poznań, 8-18 stycznia 2009 r. Podczas sympozjum Wspólna Radość Tory, które odbyło się...
 • XI Dzień Judaizmu 2008

  XI Dzień Judaizmu w Poznaniu „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27) Poznań, 8-19 stycznia 2008 r. W dniu 17 stycznia obchodzony jest...
 • X Dzień Judaizmu 2007

  X Dzień Judaizmu w Poznaniu „Tylko Bóg może nas wybawić” Poznań, 8-19 stycznia 2007 r. PROGRAM: 8 STYCZNIA „W blasku Menory” – Koncert Noworoczny JM Rektora UAM prof. dr hab. Stanisława Lorenca w wykonaniu...
 • IX Dzień Judaizmu 2006

  IX Dzień Judaizmu w Poznaniu Na drodze ku Temu, który nadchodzi – kard. J. Ratzinger Poznań, 12-18 stycznia 2006 r. PROGRAM: 12 STYCZNIA Rozmowa: „Dialog w przestrzeni wolności czy w niewoli stereotypów?” Joachim Russek,...
 • VIII Dzień Judaizmu 2005

  VIII Dzień Judaizmu w Poznaniu Zgłębiając tajemnicę Kościoła (Nostra aetate, 4) Poznań, 10-18 stycznia 2005 r. PROGRAM: 10 STYCZNIA „Pilnuję murów miasta, które skonało dawno temu” – antologia poezji hebrajskiej w wykonaniu uczniów XXIV...
 • VII Dzień Judaizmu 2004

  VII Dzień Judaizmu w Poznaniu Staniecie się błogosławieństwem (Za 8, 13) Poznań, 11-19 stycznia 2004 r. PROGRAM: 11 STYCZNIA Monodram Olgierda Łukaszewicza na podst. Psalmów w tłum. R. Brandstaettera Komentarz: Ks. prof. Jan K....
 • I – VI Dzień Judaizmu

  I Dzień Judaizmu 1998 r. Podczas Konferencji Episkopatu Polski, która miała miejsce w 1997 roku w Gdańsku, został przedstawiony pomysł wprowadzenia w Kościele katolickim w Polsce Dnia Judaizmu. Zamiar ten wywołał w opinii publicznej...